วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้ตัวอย่าง ID PLAN 2565 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2565 ตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา)

ตัวอย่าง ID PLAN 2565 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2565 ตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา)

Advertisement

 

ตัวอย่าง ID PLAN 2565 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2565 ตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา)

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา) ID Plan ย่อมาจาก Individual Development Plan แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ยึดหลักการประเมินสมรรถนะพัฒนาบุคลากร (Competency Based Approach) หรือการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู บุคลากร สำหรับใช้ประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (เดือนกันยายนและเดือนมีนาคม เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนในเดือนตุลาคม และเดือนเมษายน ตามลำดับ) และใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาตนเองของครู บุคลากรทุกตำแหน่ง โดยแผนดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถ ในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง อีกทั้งจะทำให้การพัฒนาครู บุคลากรดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

สมรรถนะพัฒนาบุคลากรจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือ

สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การมุ่ง-ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม และ

สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสมรรถนะประจำสายงานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย และการสร้างความร่วมมือกับชุมชน

วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตนำเสนอ แบ่งปัน แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของ ปีการศึกษาที่ผ่านมาแล้ว ดังนี้ค่ะ

  1. ปีการศึกษา 2563 โดยคุณครูจิตรลดา สิงหฬ มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ปีการศึกษา 2563 แบ่งปันโดย คุณครูจิตรลดา สิงหฬ

Advertisement

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
https://drive.google.com/file/d/11dhduN9JwyjfHPLLVucFV51lLPf-_Lla/view?usp=sharing

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณครูจิตรลดา สิงหฬ ค่ะ

2. แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ปีการศึกษา 2564 โดย ครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน

แบ่งปัน แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

https://drive.google.com/file/d/1KKZmNcKihGm1XAMZjdPo_DAICt5F-q68/view?usp=sharing

Advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างไฟล์ word แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments