ตัวอักษร ส เสือ ฟอนต์ไทยโบราณ อักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมล้านนา อักษรไทยน้อย จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดาวน์โหลดที่นี่

1139

ตัวอักษร ส เสือ ฟอนต์ไทยโบราณ อักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมล้านนา อักษรไทยน้อย จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอักษร ส เสือ ฟอนต์ไทยโบราณ อักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมล้านนา อักษรไทยน้อย จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดาวน์โหลดที่นี่ เมื่อปีพ.ศ. 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะยังทรงผนวชได้เสด็จประพาสนมัสการเจดีย์สถานต่างๆ ทางเมืองเหนือ ทรงพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงพร้อมแท่นมนังคศิลา ที่เนินปราสาทเก่าเมืองสุโขทัย มีลักษณะเป็นแท่นศิลารูปสี่เหลี่ยม มียอดแหลมมน สูง 1 เมตร 11เซนติเมตร มีจารึกทั้ง 4 ด้าน สูง 59 เซนติเมตร กว้าง 35 เซนติเมตร ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 มี 35บรรทัด ด้านที่ 3 และ 4 มี 27 บรรทัด

ตัวอักษร ส เสือ ฟอนต์ไทยโบราณ อักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมล้านนา อักษรไทยน้อย จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดาวน์โหลดที่นี่
ตัวอักษรสเสือฟอนต์ไทยโบราณ อักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมล้านนา อักษรไทยน้อย จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดาวน์โหลดที่นี่

นับจากอดีตถึงปัจจุบัน มีเพียงหลักศิลาจารึกเพียงหลักเดียวเท่านั้นที่ค้นพบว่ามีรูปอักษรไทยแบบที่พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ขึ้นในปีพ.ศ. 1826 ส่วนจารึกหลักอื่นๆ ที่จารึกขึ้นในสมัยสุโขทัย จะมีระยะเวลาห่างออกไปประมาณ 60-70 ปี ซึ่งรูปแบบอักษรได้เปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่บางตัวยังคงรูปเดิม นอกจากนี้การจารึกรูปอักษรต่างๆ มิได้คงไว้แต่บนหลักศิลาแต่ยังมีการจารึกบนแผ่นหินรูปอื่นๆ เช่น จารึกวัดสรศักดิ์ พ.ศ. 1960 บนแผ่นหินรูปใบเสมา

อักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมล้านนา อักษรไทยน้อย จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง 30 ฟอนต์ไทย ฟอนต์คลาสสิก มองยังไงก็ไม่เบื่อ ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ฟอนต์ภาษาไทย ฟรี มือถือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

13 font ราชการ ดาวน์โหลด ฟอนต์ราชการไทย 13 ฟอนต์มาตรฐาน พร้อมวิธีติดตั้ง 13font ราชการไทย ฟอนต์พิมพ์เลขไทยอัตโนมัติ TH Sarabun PSK