ตัวแทนครูเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ชพค.ในวันที่ 9 พ.ค. 2560

533

นายไกรทอง กล้าแข็ง ได้โพสต์ข้อความใน Facebookส่วนตัว ระบุว่า
ช.พ.ค.คือความเดือดร้อนของครู!!!! ฝากผู้มีอำนาจแก้ไข : เวียนบรรจบครบรอบสองปี ณ ขณะนี้ อะไรหลายอย่างคงดีขึ้นหรือไม่????!!!…. ในส่วนตนก็เห็นว่าผู้คนมีความลำบากพอสมควรในด้านสภาวเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีการกู้เงิน ช.พ.ค.เป็นลูกหนี้ธนาคารตลอดชีวิต โดยเรียกร้องขอให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งตั้งประเด็นไว้ที่…”ขอลดดอกเบี้ยลงครึ่งหนึ่ง”…ผมเห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการเงิน ฯ ควรกระตุ้นเศรษฐกิจว่าด้วยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อระบบเศรษฐกิจ โดยใช้เงื่อนไขของการลดดอกเบี้ยลงครับ (ลดดอกเบี้ย ช.พ.ค.) 

ข่าวเพิ่มเติม : วันนี้เป็นวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก และวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๑๙ ปี เรื่อง “มิติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๕ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร”

และนายไกรทอง กล้าแข็ง ได้เตรียมที่จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึง พณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้ลดดอกเบี้ยลงครึ่งหนึ่ง  ในวันที่ 9 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น.

ณ ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล

ดังภาพ


ที่มา : ไกรทอง กล้าแข็ง ประธานขับเคลื่อนขอให้ลดดอกเบี้ยฯ