Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก

Advertisement

ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก

เพิ่มเพื่อน

    หลังจากที่เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมได้นำเสนอ ร่างปฏิทินการสอบครูผู้ช่วยปี 2561 สังกัดสพฐ.แล้วปรากฎว่า ในการสอบครูผู้ช่วยในปี 2561 นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงการสอบโดยมีการจัดสอบภาค ก แยกต่างหากและไม่ให้นำคะแนนที่ได้จากการสอบภาค ก มาพิจารณารวมเพื่อจัดลำดับที่ เพียงแค่ให้มีผลการสอบแค่ผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านภาค ก จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบครูผู้ช่วยในภาค ข และ ค ต่อไป แต่ร่างปฏิทินดังกล่าวได้มีการดำเนินการสอบ ในภาค ก ช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ทำให้เกิดผลกระทบกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบครูผู้ช่วยในปีนี้ เนื่องจากขบการศึกษาไม่ทันตามกำหนดการสอบ

Advertisement

    และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  นายศิริเทพ พรมภูงา ประธานเครือข่ายครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย  ตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อนให้ทบทวนปฏิทินดังกล่าวโดยมีสาเหตุในการยื่นทบทวนดังนี้

    สรุปสาเหตุการขอทบทวนและเลื่อนกำหนดการสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ทั่วประเทศหลายหมื่นคนยังไม่สำเร็จการศึกษาอาจกระทบภาคสังคมในวงกว้าง

2. นักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 สามารถสมัครสอบได้จริงตามช่วงเวลาดังกล่าว การทราบข่าวกระทันหันบวกกับกำลังสอนคำสุดท้ายอย่างเข้มต้องดูแลนักเรียนเพราะเป็นช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 2 และต้องทำวิจัยอย่างเร่งด่วนตอนจบจึงต้องทำเรื่องจบนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 อาจไม่ทันในการเตรียมตัวและเสียโอกาสเพราะต้องกังวลในหลายเรื่อง 

Advertisement

3. การอนุญาตให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 สามารถสอบได้ก่อนในขณะยังไม่สำเร็จการศึกษาอาจเกิดกรณีฟ้องร้องต่อศาลปกครองถึงความไม่ชอบธรรมของการออกเกณฑ์โดย ก.ค.ศ.ซึ่งการบริหารงานบุคคลการรับบุคคลเข้าทำงานต้องรับผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งกลุ่มเครือข่าย ได้รับข่าวนี้จากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์จากภาคอีสาน เตรียมความพร้อมในการยื่นฟ้องศาลปกครองไว้แล้วอ่านส่งผลต่อการสอบครูผู้ช่วยในภาพรวมได้

4. เห็นควรปรับปรุงหลักสูตรสอบบรรจุรับราชการครูไม่ให้สอบภาคกมีเนื้อหาที่แน่นเกินไปหรือเพิ่มจำนวนวันในการสอบภาคก

รายละเอียดในหนังสือเป็นดังนี้

ที่มา : นายศิริเทพ พรมภูงา ประธานเครือข่ายครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

You might also like