ตั้งอนุกรรมการสางปัญหาลูกเสือไทย

944

“ดาว์พงษ์”เผยกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตั้ง 7 คณะอนุกรรมการฯแก้ไขปัญหาลูกเสือ 7 ด้าน หลังพบปัญหาสอนแต่กระพี้ไม่เน้นแก่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติหายไป ย้ำสพฐ. ต้องรับไม้ต่อ มุ่งเป้าที่ครูและเด็ก
วันนี้ (29 พ.ย.) พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานกิจการลูกเสือ เช่น ไม่สามารถสร้างลูกเสือตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติได้ ไม่สามารถจูงใจให้เยาวชนเรียนลูกเสือได้ เพราะหลักสูตรไม่ทันสมัย กิจกรรมไม่เหมาะสมกับวัยและไม่จูงใจ ครูผู้สอน ไม่สามารถถ่ายทอดได้ เป็นต้น ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 7 คณะ เพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน ดังนี้ คณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายพัฒนาลูกเสือ คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรสำหรับบุคคลกรทางการลูกเสือ คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  และคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองกฎหมาย ซึ่งตนได้กำชับนายการุณ  สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ว่า ขอให้เน้นการดำเนินการในส่วนของครูที่เป็นผู้กำกับลูกเสือและนักเรียนที่เป็นลูกเสือ เพราะไม่ว่าคณะกรรมการฯจะกำหนดอะไรลงไป แต่หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่รับลูกก็จะขับเคลื่อนไปไม่ได้   

“ที่ผ่านมากิจการลูกเสือดร็อปลงไปมาก  ซึ่งจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 7 ชุดจะต้องเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน เพื่อจัดทำโรดแมปการพัฒนากิจการลูกเสือ  ทั้งนี้ผมยอมรับว่าหนักใจ  แม้ปัจจุบันจะมีการจัดการเรียนการสอนอยู่ แต่ก็เหมือนถูกซ้อนไว้ทำให้มองเห็นภาพไม่ชัด การจัดการเรียนการสอนเน้นที่กระพี้  ไม่ได้เน้นที่แก่น ต่อไปจะต้องเน้นในเรื่องการเรียนรู้จากการปฏิบัติ หรือ แอคทีฟเลิร์นนิ่ง ซึ่งลูกเสือถือเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบนี้ แต่ขณะนี้หายไป อีกทั้งต้องแฝงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการเสียสละให้มากขึ้นด้วย” รมว.ศึกษาธิการกล่าว…

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.18 น.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/