ตารางการอบรมทางไกล สอนออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครู Microsoft Team G Suite for Education ครู ม.1-ม.6

6849
ตารางการอบรมทางไกล สอนออนไลน์ Microsoft Team G Suite for Education ครู ม.1-ม.6
ตารางการอบรมทางไกล สอนออนไลน์ Microsoft Team G Suite for Education ครู ม.1-ม.6

ตารางการอบรม พัฒนาศักยภาพครู ในการสอนออนไลน์ ครู ม.1-ม.6

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้
1. คัดเลือกศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและสามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการหรือ DEEP เพื่อประสานงานดูแลระบบ โรงเรียนในสังกัดของท่านจำนวน 1 คน โดยให้ส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
2. มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ที่คัดเลือกเข้าศึกษารายละเอียด แจ้งครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Team และ G suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ Deep ระหว่างวันที่ 9 ถึง 20 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังภาพ

 

ตารางการอบรมทางไกล สอนออนไลน์ Microsoft Team G Suite for Education ครู ม.1-ม.6
ตารางการอบรมทางไกล สอนออนไลน์ Microsoft Team G Suite for Education ครู ม.1-ม.6

คุณครูสามารถเข้ารับชม การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education ครู ม.1-ม.6 ผ่าน 3 ช่องทางดังต่อไปนี้เลยค่ะ

ช่องทางที่ 1
www.youtube.com/obectvonline เข้ารับการอบรมคลิกที่นี่

ช่องทางที่ 2
www.facebook.com/obectvonline เข้ารับการอบรมคลิกที่นี่

ช่องทางที่ 3
www.obectv.tv เข้ารับการอบรมคลิกที่นี่

ตารางออกอากาศ OBEC Channal การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education ครู ม.1-ม.6

ตารางการอบรม การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education ครู ม.1-ม.6
ตารางการอบรม การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education ครู ม.1-ม.6

โดยวันที่ 9 พ.ค.2563 คุณครูต้องเข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 ดังนี้ค่ะ

เวลา 9.00 น. – 10.00 น. คุณครูต้องเข้ารับการอบรม GG1 ในตาราง ซึ่งหมายถึง Google เวลา 45 นาที
เวลา 10.00น.- 11.00 น. คุณครูต้องเข้ารับการอบรม GG2 ในตาราง ซึ่งหมายถึง Google เวลา 45 นาที
เวลา 11.00น.- 12.00 น. คุณครูต้องเข้ารับการอบรม GG3 ในตาราง ซึ่งหมายถึง Google เวลา 45 นาที

เวลา 13.00น.- 14.00 น. คุณครูต้องเข้ารับการอบรม MS1 ในตาราง ซึ่งหมายถึง Microsoft Team
เวลา 45 นาที

โดย การอบรม Google ในช่วงเช้าคุณครูสามารถเข้าอบรมได้จากการคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ
เวลา 9.00 – 10.00 น. สร้างห้องเรียนออนไลน์ สร้างการมีส่วนร่วมด้วยสื่อใบงาน
เวลา 10.00น.- 11.00 น. วัดผล ประเมินผลกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์
เวลา 11.00น.- 12.00 น. วิธีให้นักเรียนเข้าห้องเรียน Google Classroom และฟีเจอร์อื่นๆ

และการอบรม Microsoft Team ในช่วงบ่ายคุณครูสามารถเข้าอบรมได้จากการคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ
เสาร์ที่ 9 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

เชิญชวนคุณครูทุกท่าน ร่วมเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย “Microsoft Teams”
ตลอดเดือน พฤษภาคม นี้ เริ่ม เสาร์ที่ 9 พ.ค. บ่ายสองโมง

หัวข้อ Live Event วันที่9 พ.ค. 2563 : Tips and Tricks in Microsoft Teams
👉🏻 ลิงค์เข้าร่วมวันที่ 9 พ.ค.2563 https://bit.ly/EduLive1
เลือก Watch on the web instead
เลือก Join anonymously

ตารางการอบรม การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education ครู ม.1-ม.6
ตารางการอบรม การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education ครู ม.1-ม.6

คลิกที่นี่ https://bit.ly/ObecTeams เพื่อดูรายละเอียด

 

ตารางการอบรม การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education ครู ม.1-ม.6
ตารางการอบรม การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education ครู ม.1-ม.6

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา จาก สพฐ. ท่าน ดร.สุพจน์ และ DEEP

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง
3 ลิงก์ ช่องทางเข้ารับ การอบรม พัฒนาศักยภาพครู ในการสอนออนไลน์ ครู ม.1-ม.6 9-20พ.ค.2563
สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์
Deep By MOE แพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ พัฒนาครูสอนออนไลน์ จากกระทรวงศึกษาธิการ