ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กำหนดการ หลักสูตรสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2563

4183
ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กำหนดการ หลักสูตรสอบ ครูผู้ช่วย  กรณีพิเศษ 2563
ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กำหนดการ หลักสูตรสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2563
ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กำหนดการ หลักสูตรสอบ ครูผู้ช่วย  กรณีพิเศษ 2563
ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กำหนดการ หลักสูตรสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2563
ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กำหนดการ หลักสูตรสอบ ครูผู้ช่วย  กรณีพิเศษ 2563
ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กำหนดการ หลักสูตรสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2563
ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กำหนดการ หลักสูตรสอบ ครูผู้ช่วย  กรณีพิเศษ 2563
ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กำหนดการ หลักสูตรสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563
รับสมัครคัดเลือก วันจันทร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
ประเมินประวัติและผลงาน ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

– ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ
– ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

โดย ครูอัพเดตดอทคอม ได้ทำการสรุป หลักสูตรสอบครูผู้ช่วยตามตารางสอบ ซึ่งคุณครูที่กำลังเตรียมตัวสอบสามารถดูได้จากภาพด้านล่าง เพื่อวางแผนการเตรียมตัวสอบได้เลยค่ะ และครูอัพเดตดอทคอม จะมีสรุปเนื้อหา การเตรียมสอบครูผู้ช่วยมากฝากคุณครูอีกแน่นอนค่ะ

ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กำหนดการ หลักสูตรสอบ ครูผู้ช่วย  กรณีพิเศษ 2563
ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กำหนดการ หลักสูตรสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2563
ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กำหนดการ หลักสูตรสอบ ครูผู้ช่วย  กรณีพิเศษ 2563
ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กำหนดการ หลักสูตรสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2563

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ว1452 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ว1454 เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

1455 เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษา

 

ขอขอบคุณที่มา   สพร. สพฐ.