มาแล้ว!! ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

2980

สวัสดีครับวันนี้ 26 มิถุนายน 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้เผยแพร่ ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดของ ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ครับ

advertisement

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ปฏิทินการสอบ O-NET 2562 กำหนดการสอบ O-NET 2562
ตารางสอบO-NET ปีการศึกษา 2562 ปฏิทินการสอบ O-NET 2562 กำหนดการสอบ O-NET 2562

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ปฏิทินการสอบ O-NET 2562 กำหนดการสอบ O-NET 2562
ตารางสอบO-NET ปีการศึกษา 2562 ปฏิทินการสอบ O-NET 2562 กำหนดการสอบ O-NET 2562

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ปฏิทินการสอบ O-NET 2562 กำหนดการสอบ O-NET 2562
ตารางสอบO-NET ปีการศึกษา 2562 ปฏิทินการสอบ O-NET 2562 กำหนดการสอบ O-NET 2562

ระเบียบการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 และ วิธีการระบายคำตอบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

advertisement

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ปฏิทินการสอบ O-NET 2562 กำหนดการสอบ O-NET 2562
ตารางสอบO-NET ปีการศึกษา 2562 ปฏิทินการสอบ O-NET 2562 กำหนดการสอบ O-NET 2562

ห้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 นำอะไรเข้าได้บ้าง

วิธีการระบายคำตอบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

วิธีการระบายคำตอบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

advertisement

ขอบคุณที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

อ่านข่าวที่น่าสนใจได้ที่ : ครูอัพเดตดอทคอม