ตารางออกอากาศ กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV วันที่ 18 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63

11207
ตารางออกอากาศ กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV วันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63
ตารางออกอากาศ กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV วันที่ 18 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63

ตารางออกอากาศ กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV วันที่ 18 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ประถมศึกษา1

คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด

วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด

ภาษาไทย ดาวน์โหลด

สังคมศึกษาฯ ดาวน์โหลด

สุขศึกษาฯ ดาวน์โหลด

ประวัติศาสตร์ ดาวน์โหลด

ศิลปะ ดาวน์โหลด

วิทยาการคำนวน ดาวน์โหลด

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  –

คอมพิวเตอร์  –

ประถมศึกษา2

คณิตศาสตร์  ดาวน์โหลด

วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด

ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด

ภาษาไทย  ดาวน์โหลด

สังคมศึกษาฯ ดาวน์โหลด

สุขศึกษาฯ ดาวน์โหลด

ประวัติศาสตร์  ดาวน์โหลด

ศิลปะ ดาวน์โหลด

วิทยาการคำนวน ดาวน์โหลด

การงานอาชีพและเทคโนโลยี –

คอมพิวเตอร์ –

 

ประถมศึกษา3

คณิตศาสตร์  ดาวน์โหลด

วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด

ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด

ภาษาไทย  ดาวน์โหลด

สังคมศึกษาฯ ดาวน์โหลด

สุขศึกษาฯ ดาวน์โหลด

ประวัติศาสตร์  ดาวน์โหลด

ศิลปะ ดาวน์โหลด

วิทยาการคำนวน –

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด

คอมพิวเตอร์ –

ประถมศึกษา4

คณิตศาสตร์  ดาวน์โหลด

วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด

ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด

ภาษาไทย  ดาวน์โหลด

สังคมศึกษาฯ ดาวน์โหลด

สุขศึกษาฯ ดาวน์โหลด

ประวัติศาสตร์  ดาวน์โหลด

ศิลปะ ดาวน์โหลด

วิทยาการคำนวน ดาวน์โหลด

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด

คอมพิวเตอร์ –

ประถมศึกษา5

คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด

วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด

ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด

ภาษาไทย ดาวน์โหลด

สังคมศึกษาฯ ดาวน์โหลด

สุขศึกษาฯ ดาวน์โหลด

ประวัติศาสตร์ ดาวน์โหลด

ศิลปะ ดาวน์โหลด

วิทยาการคำนวน ดาวน์โหลด

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด

คอมพิวเตอร์ –

ประถมศึกษา6

คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด

วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด

ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด

ภาษาไทย ดาวน์โหลด

สังคมศึกษาฯ ดาวน์โหลด

สุขศึกษาฯ ดาวน์โหลด

ประวัติศาสตร์ ดาวน์โหลด

ศิลปะ ดาวน์โหลด

วิทยาการคำนวน –

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด

คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด

ตารางออกอากาศ

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดระดับปฐมวัยปีที่ 1-3