วันเสาร์, กันยายน 30, 2023
Google search engine
หน้าแรกการเตรียมสอบครูผู้ช่วย10 จังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู มากที่สุด พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากการจัดสรรปีงบประมาณ 2562)

10 จังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู มากที่สุด พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากการจัดสรรปีงบประมาณ 2562)

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตขอนำข้อมูลเกี่ยวกับ 10 จังหวัดที่มี ตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู มากที่สุด พ.ศ. 2562 มาฝากทุกท่านครับ โดยข้อมูลชุดนี้ได้นำมาจาก หนังสือแจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียนณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 ของสพฐ.

ข้อมูลตำแหน่งว่างนี้สามารถนำไปบรรจุครูผู้ช่วยในกรณีที่สอบแข่งขัน ทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษ รวมถึงการย้ายหรือรับย้ายข้าราชการครู โดยไม่นับรวมตำแหน่งว่างเพื่อใช้บรรจุทุนต่างๆ ซึ่งข้อมูลอาจมีการคลาดเคลื่อนตามการย้ายเข้า-ออกของคุณครูในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาฯครับ (โดยตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตจึงขอนำข้อมูลชุดนี้มาจัดทำให้ทุกท่านได้ดูง่ายขึ้นโดยผ่านการรวมรวบข้อมูลของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะขออนุญาตรวบรวมเฉพาะเขตพื้นที่ในระดับประถมศึกษาที่มีการระบุเขตพื้นที่การศึกษาชัดเจนเท่านั้น ส่วนเขตพื้นที่ระดับมัธยมศึกษาท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเอกสารด้านล่างครับ

ตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับย้ายครู สพฐ. 2562
ตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับย้ายครู สพฐ. 2562

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีจำนวนตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุ ครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู มากที่สุด พ.ศ. 2562 ได้แก่

>> ลำดับที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 79 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 75 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 163 อัตรา

รวมตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู 317 อัตรา

>> ลำดับที่ 9 จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 112 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 63 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จำนวน 103 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 87 อัตรา

รวมตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู 365 อัตรา

>> ลำดับที่ 8 จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1 จำนวน 80 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2 จำนวน 260 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 3 จำนวน 74 อัตรา

รวมตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู 414 อัตรา

>> ลำดับที่ 7 จังหวัดสกลนคร ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 1 จำนวน 97 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2 จำนวน 148 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 3 จำนวน 188 อัตรา

รวมตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู 433 อัตรา

>> ลำดับที่ 6 จังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 จำนวน 102 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2 จำนวน 144 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3 จำนวน 201 อัตรา

รวมตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู 447 อัตรา

>> ลำดับที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 จำนวน 172 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 จำนวน 86 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จำนวน 68 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 จำนวน 45 อัตรา

Advertisement

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จำนวน 91 อัตรา

รวมตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู 462 อัตรา

>> ลำดับที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 73 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 144 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จำนวน 152 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จำนวน 93 อัตรา

รวมตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู 462 อัตรา

>> ลำดับที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 จำนวน 72 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 2 จำนวน 128 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 116 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 จำนวน 108 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 12 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 27 อัตรา

รวมตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู 463 อัตรา

>> ลำดับที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวน 278 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จำนวน 139 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี   เขต 3 จำนวน 65 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 56 อัตรา

รวมตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู 538 อัตรา

>> ลำดับที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

Advertisement

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 1 จำนวน 173 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2 จำนวน 113 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จำนวน 187 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จำนวน 210 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 196 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำนวน 55 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำนวน 75 อัตรา

รวมตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู 1009 อัตรา

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นยังไม่รวมข้อมูลตำแหน่งว่างจากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานะครับ

สำหรับข้อมูลอื่นๆท่านสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลจาก หนังสือ สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียนณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562

ขอขอบคุณที่มาจาก  สพร.สพฐ.

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments