วันเสาร์, กันยายน 23, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHT11 จังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู น้อยที่สุด พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากการจัดสรรปีงบประมาณ 2562)

11 จังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู น้อยที่สุด พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากการจัดสรรปีงบประมาณ 2562)

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตขอนำข้อมูลเกี่ยวกับ 11 จังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู น้อยที่สุด พ.ศ. 2562 มาฝากทุกท่านครับ โดยข้อมูลชุดนี้ได้นำมาจาก หนังสือแจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียนณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 ของสพฐ.

ข้อมูลตำแหน่งว่างนี้สามารถนำไปบรรจุครูผู้ช่วยในกรณีที่สอบแข่งขัน ทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษ รวมถึงการย้ายหรือรับย้ายข้าราชการครู โดยไม่นับรวมตำแหน่งว่างเพื่อใช้บรรจุทุนต่างๆ ซึ่งข้อมูลอาจมีการคลาดเคลื่อนตามการย้ายเข้า-ออกของคุณครูในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาฯครับ (โดยตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตจึงขอนำข้อมูลชุดนี้มาจัดทำให้ทุกท่านได้ดูง่ายขึ้นโดยผ่านการรวมรวบข้อมูลของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะขออนุญาตรวบรวมเฉพาะเขตพื้นที่ในระดับประถมศึกษาที่มีการระบุเขตพื้นที่การศึกษาชัดเจนเท่านั้น ส่วนเขตพื้นที่ระดับมัธยมศึกษาท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเอกสารด้านล่างครับ

สำหรับ 11 จังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู น้อยที่สุด พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากการจัดสรรปีงบประมาณ 2562)

>> ลำดับที่ 11 จังหวัดมุกดาหาร ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   จำนวน 29 อัตรา

ตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู รวม 29 อัตรา

>> ลำดับที่ 10 จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   จำนวน 29 อัตรา

ตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู รวม 29 อัตรา

>> ลำดับที่ 9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   จำนวน 23 อัตรา

ตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู รวม  23 อัตรา

>> ลำดับที่ 8 จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   จำนวน 10 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   จำนวน 13 อัตรา

ตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู รวม  23 อัตรา

>> ลำดับที่ 7 จังหวัดมหาสารคามประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1   จำนวน 10 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2   จำนวน 0 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   จำนวน 10 อัตรา

ตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู รวม 20 อัตรา

>> ลำดับที่ 6 จังหวัดลำพูน ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   จำนวน 10 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2   จำนวน 10 อัตรา

ตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู รวม 20 อัตรา

Advertisement

>> ลำดับที่ 5 จังหวัดยโสธร ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1   จำนวน 12 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2   จำนวน 0 อัตรา

ตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู รวม 12 อัตรา

>> ลำดับที่ 4 จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1   จำนวน 0 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2   จำนวน 10 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3   จำนวน 0 อัตรา

ตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู รวม  10 อัตรา

>> ลำดับที่ 3 จังหวัดพะเยา ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   จำนวน 10 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2   จำนวน 0 อัตรา

ตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู รวม  10 อัตรา

>> ลำดับที่ 2 จังหวัดระนอง ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง   จำนวน 10 อัตรา

Advertisement

ตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู รวม  10 อัตรา

>> ลำดับที่ 1 จังหวัดน่าน ประกอบไปด้วยข้อมูลของเขตพื้นที่ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1   จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2   จำนวน 7 อัตรา

ตำแหน่งว่าง สำหรับ บรรจุครูผู้ช่วย – รับ ย้ายครู รวม  8 อัตรา

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นยังไม่รวมข้อมูลตำแหน่งว่างจากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานะครับ

สำหรับข้อมูลอื่นๆท่านสามารถตรวจสอบ ตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย – รับย้ายครู ได้จากข้อมูลจาก หนังสือ สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียนณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562

ขอขอบคุณที่มาจาก  สพร.สพฐ.

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X