วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Google search engine
หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ติวเข้ม ครูต้นแบบ การสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะทำงานเรือ (Marlins Test)

ติวเข้ม ครูต้นแบบ การสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะทำงานเรือ (Marlins Test)

Advertisement

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เตรียม ติวเข้ม ครูต้นแบบการสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะทำงานเรือ (Marlins Test) อาชีพบนเรือสำราญ หรือ Shipboard อาจจะเป็นอาชีพที่หลายๆ คนยังไม่คุ้นเคย แต่ในปัจจุบันกำลังขาดแคลนแรงงานเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับแรงงานที่จบใหม่ และต้องการหาประสบการณ์และโอกาสที่ท้าทาย ด้วยรูปแบบของงานและระยะเวลาการจ้างงานก็จะแตกต่างกับสายงานอื่น คือการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 6-9 เดือน และรองรับรายสูงสุดกว่า 50,000 บาทต่อเดือน โดยการทำงานบนเรือสำราญมีอาชีพหลากหลายอาชีพที่น่าสนใจ ได้แก่ พนักงานดูแลต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟบนเรือ แม่บ้าน พ่อครัวหรือแม่ครัว บาร์เทนเดอร์ ช่างภาพ พนักงานนวดในสปา ช่าง เครื่อง เป็นต้น

ติวเข้ม ครูต้นแบบ การสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะทำงานเรือ (Marlins Test)

การทำงานดังกล่าวต้องผ่านการสอบ Marlins Test หรือแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ที่สอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ใช้วัดระดับความเข้าใจและความสามารถในการเขียน ฟัง อ่าน และพูด รวมถึงการใช้ประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะทำงานบนเรือ แต่ยังพบว่าแรงงานไทยยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทำให้แรงงานพึ่งจบใหม่ขาดโอกาสในการทำงานบนเรือสำราญ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงจัดฝึกอบรมครูต้นแบบด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่จะไปถ่ายทอดแก่แรงงานที่สนใจไปทำงานบนเรือสำราญ นำไปสู่การเพิ่มทักษะเฉพาะด้านในอาชีพทำงานบนเรือสำราญ ซึ่งจะทำให้แรงงานมีความพร้อมและศักยภาพเพิ่มโอกาสให้กับแรงงานไทยไปทำงานบนเรือสำราญ และผลักดันแรงงานไทยมีงาน มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านนายชาคริต จิตสร้างบุญ รองหัวหน้าหน่วยการศึกษา โรงรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม เป็นอาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษและการบริการ เป็นหนึ่งในผู้เข้าอบรมวิทยากร ต้นแบบ กล่าวว่า ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นมากสำหรับแรงงานที่จะไปทำงานบนเรือสำราญ และแรงงานไทยมีจุดอ่อนในด้านนี้มาก จึงจำเป็นอย่างมากที่แรงงานต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้

Advertisement

เรื่องราวที่นาสนใจ ศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

การอบรมครั้งนี้เน้นทักษะภาษาอังกฤษที่แรงงานต้องสามารถสื่อสารได้ ด้วยการนำแบบทดสอบมาเป็นตัวกำหนดหัวข้อในการอบรม พร้อมแนะว่างานบนเรือสำราญยังขาดกำลังแรงงานเป็นจำนวนมาก แม้รายได้ไม่สูง แต่รับเงินเต็มๆ ไม่ถูกหัก และยังมีรายได้อื่นบวกเพิ่มอีก ทำให้มีรายได้มากกว่าครึ่งแสน ซึ่งจะเปิดรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแรงงานที่ต้องการหาประสบการณ์

ขอบคุณที่มา https://thainews.prd.go.th/th/home

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X