วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันกรมการขนส่งทางบกแจ้งวิธีการการต่อใบอนุญาตขับรถ 2566 สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ จองคิว และ walk in เช็คที่นี่

กรมการขนส่งทางบกแจ้งวิธีการการต่อใบอนุญาตขับรถ 2566 สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ จองคิว และ walk in เช็คที่นี่

Advertisement

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น จนสามารถผ่อนปรนบรรดามาตรการและข้อจำกัดต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติ นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการการให้บริการด้านการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลารอคอยคิวให้บริการกับประชาชน

ต่อใบขับขี่ 2566 ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ต่อใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต์ รถยนต์ จองคิว และ walk in เช็คที่นี่

กรมการขนส่งทางบกจึงผ่อนคลายมาตรการให้ผู้ที่มีความประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาแล้ว สามารถนำ บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม ผลผ่านการอบรมออนไลน์ พร้อมใบรับรองแพทย์ เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้โดยไม่ต้อง จองคิวล่วงหน้าได้ทุกสำนักงานขนส่ง ทั้งสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี) สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี การขอรับใบอนุญาต ขับรถระหว่างประเทศ การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ และการขอรับหรือ ขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สามารถเข้ารับบริการได้ทั้งจองคิวล่วงหน้า และ walk in ได้เช่นเดียวกัน โดยจะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่มิได้จองคิวมาจะเข้ารับบริการในลำดับถัดไป กรณีดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันนั้นเจ้าหน้าที่จะนัดคิวเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่อใบอนุญาตขับรถ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วจะออกใบนัดเพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ข้อสอบใบขับขี่ 2566 ระบบตัดคะแนนความประพฤติ เสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน เริ่มใช้ 9 มกราคม 2566 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Advertisement

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกยังคงดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข (D-M-H-T-T-A) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การคัดกรองก่อนเข้าอาคาร เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing พร้อมบริการจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกผู้ให้บริการทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้บริการ

รวมทั้ง ขอความร่วมมือประชาชนที่ติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัยในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างรับต่ออายุใบขับขี่บนโลกออนไลน์ ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบ เพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบขับขี่ที่บ้านได้เลย ซึ่งไม่เป็นความจริงอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด เพราะการทำใบขับขี่ต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น และ สามารถแจ้งเบาะแสมายังกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรง หรือโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณที่มา กรมการขนส่งทางบก

เรื่องราวที่น่าสนใจ ต่อใบขับขี่ 2566 ต้องทำยังไง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอน วิธีการ การต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ปีพ.ศ.2566

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments