Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ต่อไปอาจจะไม่มี! ธุรการ รร. เงินเดือน 15,000บาท สพฐ.แจ้งปรับลดค่าจ้างธุรการโรงเรียน ในตำแหน่งที่ว่างลงจากเงินเดือน 15,000บาท ให้จ้างเงินเดือน 9,000 บาท

Advertisement

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือที่ ศธ 04009/ว 7261 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งว่างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนอัตราละ 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดในข้อที่ 1 ระบุว่า

เพิ่มเพื่อน

“ปรับลดค่าจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ อัตราละ 15000 บาท เป็นอัตราละ 9000 บาท และดำเนินการจ้างอัตราจ้างดังกล่าว ภายหลังหากมีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนอัตราละ 15,000 บาท ว่างลง ให้ปรับลดค่าจ้างเป็นอัตราละ 9000 บาท ทั้งนี้ให้ตรวจสอบงบประมาณก่อนดำเนินการจ้าง พร้อมรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาให้ทราบด้วย”

Advertisement

ท่านสามารถอ่านทั้งหมดได้ที่ด้านล่างครับ

Advertisement

1. 1. ว7261 [ ขนาดไฟล์ 73.69 KB ]

2. 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [ ขนาดไฟล์ 73.62 KB ]

3. 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 [ ขนาดไฟล์ 33.08 KB ]

ที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like