ถอดรหัสนโยบายการศึกษา ก้าวใหม่นักเรียนไทย ผ่าน 3 กลไก 5 นโยบาย 7 โครงการ

1874
ถอดรหัสนโยบายการศึกษา ก้าวใหม่นักเรียนไทย ผ่าน 3 กลไก 5 นโยบาย 7 โครงการ
ถอดรหัสนโยบายการศึกษา ก้าวใหม่นักเรียนไทย ผ่าน 3 กลไก 5 นโยบาย 7 โครงการ

ถอดรหัสนโยบายการศึกษา ก้าวใหม่นักเรียนไทย ผ่าน 3 กลไก 5 นโยบาย 7 โครงการ

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีสาระดีๆเกี่ยวกับการถอดรหัสนโยบายการศึกษา ก้าวใหม่นักเรียนไทย ผ่าน 3 กลไก 5 นโยบาย 7 โครงการมาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

วันที่ 4 มีนาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวพร้อม Facebook Live “ถอดรหัสนโยบายการศึกษา ก้าวใหม่นักเรียนไทย ผ่าน 3 กลไก 5 นโยบาย 7 โครงการ เร่งเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียน วางรากฐานการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 และในอนาคต” ณ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

3 กลไกหลัก ในการขับเคลื่อนงานปี 2564
– ความทันสมัย
– เท่าเทียม
– ยั่งยืน

5 นโยบายสำคัญ ที่ต้องผลักดันเพื่อปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
– โค้ดดิ้ง
– การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– การอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสี่อร่วมสมัย
– อาชีวะเกษตรและประมง
– นโยบายการศึกษาพิเศษ รวมทั้งเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส

7 โครงการ เพื่อสร้างนักเรียนคุณภาพ
– โครงการ “Coding for All”
– โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
– โครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับ
– โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
– โครงการที่นำเอานวัตกรรมมาใช้กับการเกษตรและประมง
– โครงการด้านการอ่าน เขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย
– โครงการการศึกษาพิเศษ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ