ถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนในระบบต้องเรียนรู้จากโรงเรียนกวดวิชา : คำนูณ สิทธิสมาน

342

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกสภาปฎิรูปประเทศ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก
Kamnoon Sidhisamarn เล่าถึงสถานการณ์การพัฒนาการสอนของโรงเรียนกวดวิชา
และปัญหาการศึกษาไทยในระบบโรงเรียนปกติ ระบุว่า

เหตุเกิดในโรงเรียนมัธยมปลายที่รวมของเด็กเก่งแห่งหนึ่ง…

นัก
เรียนทุกคนในชั้นเรียนเก่งหมด
เพราะถ้าไม่เก่งจริงคงฝ่าการสอบแข่งขันเข้ามาไม่ได้
และแทบทุกคนเรียนกวดวิชาพิเศษกันหมดเช่นกัน
ในชั่วโมงเรียนนักเรียนส่วนใหญ่จึงผ่อนคลาย สนใจการสอนของครูแต่พอประมาณ
เพราะในที่สุดก็ต้องไปเรียนซ้ำและเรียนแอดวานซ์ในโรงเรียนกวดวิชานอกเวลา
เรียนในชั้นเรียนอยู่ดี
ครูผู้สอนก็สอนไปตามหน้าที่ไม่ได้จ้ำจี้จ้ำไชนักเพราะรู้อยู่แล้วว่าลูก
ศิษย์มีชั้นเรียนพิเศษนอกโรงเรียนกันทุกคน
มีอยู่วันหนึ่งนักเรียนคนหนึ่งบังเอิญลาไปต่างประเทศกับพ่อแม่สัปดาห์หนึ่ง
เมื่อกลับมาเข้าชั้นเรียนเธอรู้สึกว่าเรียนไม่ทัน
จึงยกมือถามครูขอให้ช่วยทบทวนช่วงที่เธอไม่ได้มาเรียนให้หน่อย

“เธอก็ไปทบทวนที่โรงเรียนกวดวิชาซี่ เพื่อน ๆ เธอเรียนกันทั้งนั้น…”

ครู
ท่านนั้นจะพูดด้วยความจริงใจหรือประชดไม่อาจทราบได้
ทราบได้แต่เพียงว่านี่คือสภาพความเป็นจริงของประเทศไทย ณ พ.ศ.นี้ ทุกคนรู้
นักเรียนรู้ พ่อแม่รู้ ครูรู้ และยอมรับที่จะอยู่กับมัน

นี่เป็นเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ที่ประชุมสปท.วาระปฏิรูปการศึกษาฟังเมื่อวานนี้ พร้อมทั้งเสนอ 2 ประโยคคีย์เวิร์ด
“คืนครูสู่ห้องเรียน”
“คืนครูเก่ง ๆ สู่โรงเรียนในระบบ”

เรื่อง
แรกพูดกันมาเยอะแล้ว ครูทุกวันนี้มีกิจกรรมนอกห้องเรียนสารพัด ทั้งอบรม
ทั้งวิจัย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะของตนเอง ไม่ทำก็ไม่ได้
ลดทอนเวลาอยู่กับการสอนและการติดตามผลการสอนไปมาก

ถึงเวลาแล้วที่การ
ประเมินวิทยฐานะของครูจะต้องอยู่ที่ผลลัพธ์การเรียนของนักเรียนเป็นหลัก
ไม่ใช่อยู่ที่ระยะเวลาในการอบรมและประกาศนียบัตรที่ได้รับ

แต่เรื่องแรกจะขาดเรื่องที่สองไม่ได้

เพราะ
ทุกวันนี้ครูเก่ง ๆ ไม่เข้าสู่โรงเรียนในระบบ
ไปอยู่หรือไปตั้งโรงเรียนกวดวิชากันหมด
หรือบางทีครูเก่งที่อยู่โรงเรียนในระบบก็ไปใช้เวลาหารายได้พิเศษจากโรงเรียน
กวดวิชา
นักเรียนก็มีความสุขและความกระปรี้กระเปร่าจากการเรียนโรงเรียนกวดวิชาที่มี
เทคโนโลยีและเทคนิคการสอนทันยุคทันสมัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าถึงหัวใจวัย
รุ่น

โรงเรียนกวดวิชาวันนี้มีหลายรูปแบบ บ้างอาศัยครูเก่ง ๆ บ้างผสมผสานครูเก่ง ๆ กับเทคโนโลยีอย่างลงตัว
ครูโรงเรียนกวดวิชาในหลายที่จึงคือโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชันต่าง ๆ

นัก
เรียนเองก็พอใจกับการเรียนกับเครื่องเรียนกับครูแอพมากกว่าเรียนกับครูป้าใน
โรงเรียนในระบบ เพราะทวนซ้ำเฉพาะในส่วนที่ยังไม่เข้าใจได้แค่ปลายนิ้ว
จะซ้ำกี่รอบก็ได้
ไม่ต้องยกมือถามแล้วรอรับการตอบสนองที่ไม่อาจคาดหมายได้ของครูในโรงเรียนใน
ระบบ
ถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนในระบบต้องเรียนรู้จากโรงเรียนกวดวิชา

ถึง
เวลาแล้วที่โรงเรียนในระบบและรัฐจะต้องทบทวนตัวเอง
และปฏิรูปใหญ่เพื่อเปิดทางให้โรงเรียนในระบบมีพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับครู
เก่ง ๆ
ที่มีจิตใจและเทคนิคการสอนที่เข้าถึงหัวใจของนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น

น่า
เสียดาย
วานนี้ผมลืมบอกที่ประชุมสปท.ไปว่าโรงเรียนกวดวิชาที่มีเทคนิคการสอนในระดับ
สุดยอดวันนี้ บางแห่งก้าวไปไกลถึงขนาดรับนักเรียนด้วยการสอบเข้ากันแล้ว

ครับ – สอบเข้าโรงเรียนกวดวิชา !

รัฐไทยและกระทรวงศึกษาธิการพาประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

นี่
ถ้าระบบเปิดโอกาสให้เรียนเฉพาะในโรงเรียนกวดวิชาแล้วไปสอบวัดผลกลางระดับ
ชั้นต่าง ๆ โดยเฉพาะมัธยมปลายกันได้
ผู้ปกครองหลายท่านอาจเลือกที่จะทำเช่นนั้น

“คืนครูสู่ห้องเรียน”
“คืนครูเก่ง ๆ สู่โรงเรียนในระบบ”

2 เข็มมุ่งนี้คือการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง และคือการปฏิรูปประเทศที่แท้จริงด้วย
ต้องทำให้ได้ !

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน