Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ทปอ.ย้ำนักเรียนต้องมีเวลาเรียน 80 %ถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้

Advertisement

ทปอ.ย้ำนักเรียนต้องมีเวลาเรียน 80 %ถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้

เพิ่มเพื่อน

“สุชัชวีร์” ย้ำนักเรียนที่จะคัดเลือกทีแคสในทุกรอบจะต้องเรียนในชั้นเรียนครบ 80 %  ของเวลาถึงจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ชี้ต้องการให้ทุกคนอยู่ในชั้นเรียนจบจบหลักสูตร     

Advertisement

ศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 18.36 น.

วันนี้( 4 ส.ค.) ที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สมา ทปอ.)  ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) แถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 “Thai university Central Admission System (TCAS )” หรือ “ทีแคส” ว่า  ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเพียง 65 แห่ง จากจำนวนมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมระบบทีแคส  จำนวน 72 แห่ง  ที่ส่งข้อมูลเบื้องต้นจำนวนรับนักศึกษาในระบบทีแคสเข้ามาที่ สมาคม ทปอ.โดยเป็น ข้อมูล ณ วันที่  3 ส.ค. 2560  จำนวนรับใน 5 รอบ  300,054 คน ดังนี้ รอบที่ 1 เป็นการรับจากแฟ้มสะสมงาน หรือ Portfolioโดยไม่มีการสอบข้อเขียน แต่อาจจะมีการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 78,951 คน รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ จำนวน 94,383 คน รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน  จำนวน 61,617 คน รอบที่ 4การรับผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นเดิม จำนวน 36,969 คน และรอบที่ 5 เป็นการรับตรงอิสระ จำนวน 28,134 คน

Advertisement

 

ศ.ดร.สุชัชวีร์  กล่าวต่อไปว่า  .ทั้งนี้การรับรอบที่ 1 และรอบที่ 2 จะเป็นการรับจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษแสดงออกซึ่งพรสวรรค์เฉพาะ   นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย นักเรียนในเขตพื้นที่ และนักเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้  ไม่ได้เป็นการรับทั่วไป  ที่สำคัญตามปฎิทินการสอบของ ทปอ. จะประกาศผลผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ดังนั้นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องอยู่ในชั้นเรียนให้ครบตามระยะเวลาของปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน และนำใบเข้าชั้นเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดมายื่นต่อมหาวิทยาลัยในวันที่มีการมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษาด้วย  อย่างไรก็ตามการรับรอบ 1 ครั้งที่ 1 จะเริ่มในวันที่  1 ต.ค.-30 พ.ย. 2560

“นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รมว.ศึกษาธิการ เป็นห่วงเด็กนักเรียนที่สอบติดทีแคส ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้วจะไม่เรียนในชั้นเรียน  เพราะคิดว่าตัวเองติดมหาวิทยาลัยแล้วนั้น ผมขอย้ำว่าทีแคสมีการวางระบบเป็นอย่างดี และมีวัตถุประสงค์ชัดเจนที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนในชั้นเรียนจนจบการศึกษา ถึงจะมาทีแคสได้  เพราะนักเรียนต้องเรียน 80 % ของเวลาเรียนและต้องนำใบดังกล่าวมาแสดงด้วยถึงจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นรวมศึกษาธิการหมดห่วงเรื่องนี้ได้” ”ศ.ดร.สุชัชวีร์   กล่า

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 18.36 น.

You might also like