ทปอ.ลั่นจ้างทำวิทยานิพนธ์ จับได้ พ้นสภาพนิสิต-นศ.

439

ทปอ.ลั่นจ้างทำวิทยานิพนธ์ จับได้”พ้นสภาพนิสิต-นศ.
ขึ้นแบล็คลิสต์ส่งรายชื่อให้ 27มหา’ลัยสมาชิก ทปอ.งดรับเข้าเรียน
ตัดวงจรจ่ายครบจบแน่ มอบนิติกรศึกษาข้อกฎหมายเอาผิดคนรับจ้างด้วย
ชี้ปัญหาเริ่มรุนแรงมากขึ้น ทำคุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำ

 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 23
ส.ค.ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า
ในการประชุม ทปอ.วันนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาการจ้างทำสารนิพนธ์
และวิทยานิพนธ์ของนิสิต-นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก
ที่พบว่าปัญหาเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของไทย
โดยการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์นั้นราคาอยู่ที่ประมาณ
20,000-500,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละสาขาวิชา

ดังนั้นในฐานะที่ ทปอ. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลอุดมศึกษา
จึงมีความกังวลว่า หากปล่อยไว้เช่นนี้คุณภาพการศึกษาไทย
โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาจะตกต่ำไปมากกว่านี้
ที่ประชุมจึงมีมติร่วมกันว่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
หากพบว่ามีนิสิต-นักศึกษาในสถาบันที่เป็นสมาชิกทปอ. ทั้ง 27 แห่ง
มีการจ้างทำ หรือคัดลอกวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์จะถูกให้พ้นสภาพจากความเป็นนิสิต-นักศึกษาทันที
และจะมีการส่งรายชื่อนิสิต-นักศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.
ทุกแห่ง เพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าวเข้าศึกษาต่อ
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบให้นิติกรของ ทปอ. ไปศึกษาข้อกฎหมายด้วยว่า
จะสามารถเอาผิดผู้ที่รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ได้อย่างไรบ้าง
ทั้งนี้หากพบว่าผู้รับจ้างเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
นอกจากจะถือว่ามีความผิดทางจรรยาบรรณของวิชาชีพแล้ว
จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย
แต่จะถูกลงโทษในขั้นใดนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละแห่ง

“ที่ผ่านมาพบว่า
การรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่จะประกาศผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
โดยคนที่รับจ้างจะเป็นคนที่เก่ง และมีความเชี่ยวชาญ สามารถรับทำวิทยานิพนธ์
และทำงานวิจัยได้เฉลี่ยเดือนละ 5-20 ชิ้น
ซึ่งถือว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ทำให้การศึกษาไทยตกต่ำ
ทำลายระบบการศึกษาของประเทศ ซึ่ง ทปอ.ยอมไม่ได้
โดยเฉพาะขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ว่า
อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ดังนั้นหากมีการปล่อยปละละเลยให้มีการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์
และได้ผู้ที่จ้างทำวิทยานิพนธ์เข้ามาเป็นอาจารย์สอน
ก็จะยิ่งทำให้คุณภาพการศึกษาของเราตกต่ำไปเรื่อย ๆ
ที่ประชุมจึงเห็นพ้องร่วมกันว่า ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ยืนยันว่าจะร่วมกันหาระบบป้องกันปัญหาการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์
และไม่ให้เกิดปัญหาจ่ายครบจบแน่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก
ทปอ.เด็ดขาด
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะมีการจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันปัญหา
ดังกล่าว เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันให้ชัดเจนต่อไป” ศ.ดร.ประสาท
กล่าว

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือ
เพื่อเตรียมการขอเข้าพบ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการคนใหม่
ซึ่งคาดว่าจะได้เข้าพบในเร็ว ๆ นี้ เพื่อรายงานภารกิจของมหาวิทยาลัย
รวมถึงขอรับการสนับสนุนทั้งในระดับนโยบาย คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
พร้อมกันนี้จะทำเข้าความใจถึงการดำเนินการในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เช่น
การเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ เป็นต้น
นอกจากนี้จะขอรับฟังนโยบายเกี่ยวกับการอุดมศึกษาจากรมว.ศึกษาธิการคนใหม่
ด้วย.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 15:59 น.