วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

Advertisement

 

ทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ว11/2565 เรื่องข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบ ทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ คลิกที่นี่

ทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบ ทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบและถือปฏิบัติ สําหรับการออกข้อกําหนด ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการดังกล่าว สํานักงาน ก.ค.ศ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป นั้น

Advertisement

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติออกข้อกําหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓ โดยให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ข้อกําหนดว่าด้วยการทําลาย การเข้าถึง และการสําเนาประวัติ ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปโดยถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๑ ของระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก.ค.ศ. จึงออกข้อกําหนดว่าด้วย การทําลาย การเข้าถึง และการสําเนาประวัติ

อ่านเพิ่มเติม ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบ ทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารงานบุคคล สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ. ว 10/2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments