ทำไมเมื่อคุณครู เปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม !!

8172

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอทุกท่านเช่นเคยครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้ครูอัพเดตดอทคอมได้รับข้อความทางแฟนเพจครูอัพเดตดอทคอม เกี่ยวกับคุณครูที่ได้เปลี่ยนตำแหน่งจากครูผู้ช่วย ไปสู่ตำแหน่งครู (คศ.1) แต่ยังได้รับเงินเดือนเท่าเดิมอยู่ ว่าเกิดจากสาเหตุใด จึงเป็นที่มาของบทความที่ว่า ” ทำไมเมื่อคุณครู เปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม !! ” เรามาเริ่มต้นบทความกันเลยครับ

ทำความเข้าใจกันก่อน!!

จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ คุณครูก็ไม่ได้เงินเดือนเพิ่มนะครับ แต่สาเหตุที่ทำให้มีเงินเดือนขึ้นนั่นเพราะขั้นเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งหรือคศ. ในกฎการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2558 ไม่เท่ากัน เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งใหม่หรือวิทยฐานะใหม่ จึงทำให้ต้องขยับหาขั้นเงินเดือนโดยให้ใกล้เคียงเดิมแต่ต้องสูงขึ้นครับ แต่ปัจจุบันได้ประกาศยกเลิกกฎฉบับดังกล่าวและได้ประกาศใช้ กฎการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ฯ พ.ศ. 2561 ทดแทน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นมา

ส่วนการได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครู จะมีอยู่ 2 ส่วนคือ เงินเดือน และ ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินวิทยฐานะ) ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะเงินเดือนเท่านั้นนะครับ ส่วนค่าตอบแทนพิเศษ (เงินวิทยฐานะ) ก็ได้รับปกติตามวิทยฐานะครับ

ทำไมเมื่อคุณครู เปลี่ยนตำแหน่ง/เลื่อนวิทยฐานะ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง กฎ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ โดยก.ค.ศ.ได้ประกาศกฎการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ได้ยกเลิกการเลื่อนเงินเดือนในระบบขั้นเงินเดือนที่คุณครูเคยใช้ก่อนหน้านี้ครับ ทำให้คุณครูไม่ว่าวิทยฐานะใดก็ตามจะไม่มีขั้นเงินเดือนให้ มีเพียงแค่เงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง ในแต่ละวิทยฐานะเท่านั้น และ ก.ค.ศ. ได้แจ้งหนังสือ ว9/2562  การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมโดยระบุข้อความสำคัญในหนังสือ ดังภาพ

ทำไมคุณครู เมื่อเปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม!!
ทำไมคุณครู เมื่อเลื่อนวิทยฐานะ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม

และในโอกาสนี้ครูอัพเดตดอทคอมขออนุญาตอธิบายมติของก.ค.ศ.พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเพิ่มเติมในแต่ละข้อดังนี้

ข้อ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี และผ่านการประเมินแล้ว ให้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

กรณีตัวอย่าง นาย ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย เงินเดือน 16,920 บาท เมื่อผ่านการประเมินและเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและเข้าสู่ตำแหน่งครู คศ.1 จะได้รับเงินเดือน ใน 2 กรณีดังนี้

แบบเดิม (มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ก่อน 1 ตุลาคม 2561)

เนื่องจากมีขั้นเงินเดือนของตำแหน่งครู คศ.1 และเมื่อตรวจสอบขั้นเงินเดือนในตำแหน่งครู คศ. 1 ไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ากับ 16,920 บาท จึงให้ขยับไปรับเงินไปขั้นที่ใกล้เคียงและสูงกว่า ดังนั้นเงินเดือนในตำแหน่งครู คศ.1 คือ 17,070 บาท

แบบใหม่ (มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561)

เนื่องจากไม่มีขั้นเงินเดือน จึงทำให้เงินเดือนในตำแหน่งครู คศ.1 คือ 16,920 บาท

ข้อ 2 . ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

กรณีตัวอย่าง นาย ข ตำแหน่งครู คศ.1 เงินเดือน 20,320 บาท ยื่นเอกสารขอรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ครูชำนาญการ และได้ผ่านการประเมิน พร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ จะได้รับเงินเดือน ใน 2 กรณีดังนี้

แบบเดิม (มีคำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะใหม่ ก่อน 1 ตุลาคม 2561)

เนื่องจากมีขั้นเงินเดือนของตำแหน่งครู คศ.2 (วิทยฐานะครูชำนาญการ) และเมื่อตรวจสอบขั้นเงินเดือนในตำแหน่งครู คศ.2 (วิทยฐานะครูชำนาญการ) ไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ากับ 20,320 บาท จึงให้ขยับไปรับเงินไปขั้นที่ใกล้เคียงและสูงกว่า ดังนั้นเงินเดือนในตำแหน่งครู คศ.1 คือ 20,470 บาท

แบบใหม่ (มีคำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะใหม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561)

เนื่องจากไม่มีขั้นเงินเดือน จึงทำให้เงินเดือนในตำแหน่งครู คศ.1 คือ 20,320 บาท

ข้อ 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นหรือ เปลี่ยนตําแหน่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

กรณีตัวอย่าง นาย ค ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ เงินเดือน 20,470 บาท ได้เข้าสอบแข่งเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ จะได้รับเงินเดือน ใน 2 กรณีดังนี้

แบบเดิม (มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ก่อน 1 ตุลาคม 2561)

เนื่องจากขั้นเงินเดือนของตำแหน่งครู และ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ขั้นเงินเดือนเดียวกัน ดังนั้นเงินเดือนในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา คือ 20,470 บาท

แบบใหม่ (มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561)

เนื่องจากไม่มีขั้นเงินเดือน จึงทำให้เงินเดือนในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา คือ 20,470 บาท

…………………………………………………………….

หวังว่าบทความนี้คงมีประโยชน์กับคุณครูไม่มากก็น้อย

ท่านใดมีข้อสงสัย หรืออยากแนะนำ ติชม สามารถส่งข้อความหาเราได้ทางเพจครูอัพเดตดอทคอม หรือ email : [email protected] ครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม