ที่ปรึกษา ศธ. ชี้ แก้หนี้ครู ต้องทำแนวทางที่เหมาะสม

1124

ที่ปรึกษา ศธ. ชี้ แก้หนี้ครู ต้องทำแนวทางที่เหมาะสม

Advertisement

ที่ปรึกษา ศธ. ชี้ แก้หนี้ครู ต้องทำแนวทางที่เหมาะสม

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังกลุ่มมูลนิธิสุภาวงค์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้และคณะฯ เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณคณะทำงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาหนี้สินของประชาชน โดยได้มอบให้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนโดยรวม รวมทั้งเครือข่ายครูในนาม “กลุ่มมูลนิธิสุภาวงค์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้” เช่นเดียวกับ ศธ. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูมีขวัญกำลังใจในการสอนนักเรียนและไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา จึงมอบหมายให้ตนในฐานะที่ปรึกษา รมว.ศธ. ดูแลรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า จากการดำเนินงานผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ทำให้ทราบว่าปัญหาเกิดจากปัจจัยหลายด้าน ปัญหามิได้อยู่ที่ครูเพียงเท่านั้น แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่จะต้องหาทางแก้ไขบนฐานของข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะสามารถออกแบบแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับปัญหานั้น ๆ และหนี้สินของครูในสังกัด ศธ. ส่วนใหญ่อยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการเงิน โดยเฉพาะธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องวางมาตรการทั้งในเรื่องของดอกเบี้ยที่เป็นธรรม กฎระเบียบคุ้มครองครู ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ การพัฒนาและให้ความรู้ด้านการเงินแก่ครู ในลักษณะการฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาสบายใจ ศธ.พร้อมที่จะทำงานให้กับเพื่อนครู พร้อมที่จะแก้ไขความเดือดร้อนของครู ตลอดจนพร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแก้ไขต่อไป.

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ศธ.เตรียมชง ครม.แก้วิกฤตหนี้ครู ศธ.เล็งลดโครงการสวัสดิการสร้างหนี้ครู

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/