ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

6123
ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

ครูอัพเดตดอทคอม

หนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

อ้างถึง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ พ.ศ.2547 ดังนี้

 

 

ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

 

 

ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

 

 

ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

 

ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่ ว5267

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก http://personnel.obec.go.th/home/archives/48633

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/