ทุนครูรักษ์ถิ่น 2566 โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ศธ. อว. สพฐ. กคศ. คุรุสภา และกสศ.

2900

ทุนครูรักษ์ถิ่น 2566 โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ศธ. อว. สพฐ. กคศ. คุรุสภา และกสศ.

advertisement

ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 2566 โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ศธ. อว. สพฐ. กคศ. คุรุสภา และกสศ.
ทุนครูรักษ์ถิ่น 2566 โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ศธ. อว. สพฐ. กคศ. คุรุสภา และกสศ.

โครงการทุนครูรักษ์ถิ่น สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนบ้านเกิดโดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ศธ. อว. สพฐ. กคศ. คุรุสภา และ กสศ.

สนใจโครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น คลิกที่นี่

ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 2566 โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ศธ. อว. สพฐ. กคศ. คุรุสภา และกสศ.
ทุนครูรักษ์ถิ่น 2566 โครงการ ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ศธ. อว. สพฐ. กคศ. คุรุสภา และกสศ.

น้องๆ นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่กำลังติดตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 สามารถเข้ามาทำความเข้าใจกับ โครงการครูรักษ์ถิ่น ได้ที่ลิงค์นี้ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 จะเป็นช่วงเปิดรับข้อเสนอโครงการ ของสถาบันอุดมศึกษา เข้ามาร่วมเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในรุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 และ สถาบันผลิตฯ จะเริ่มเปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังเรียในปีการศึกษา 2565 ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป รวมถึงคณาจารย์จากสถาบันฯ จะได้ลงพื้นที่เพื่อค้นหา คัดกรอง ผู้สมัครถึงบ้าน เพื่อตรวจสอบข้อมูล และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคัดกรองความยากจน ตามเกณฑ์ของ กสศ. จึงขอให้น้องๆ ที่สนใจได้ติดตามการเปิดรับสมัคร จากเพจของสถาบันผลิตฯ ในภูมิภาค ที่ได้รับการคัดเลือกจาก กสศ.ต่อไป.

advertisement

สนใจโครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น คลิกที่นี่

advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก กสศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ทุน สควค. 2566 ทุนโครงการ สควค. เปิดรับสมัคร ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566