ทุนโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565”(สำหรับนักเรียนชั้นม.3)

1182

ทุกสำหรับนักเรียนชั้นม .3

Advertisement

“สมัครสอบทุนโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565”

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม (โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น) เปิดรับสมัครนักเรียนที่

เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม มาร่วมเรียนรู้ไปกับ KOSEN Education ระบบการศึกษาแบบใหม่ที่เสริมสร้างให้เยาวชนเป็นวิศวกรนักปฏิบัติและนักนวัตกร จากลงมือปฏิบัติจริงในชั้นเรียนและการรับโจทย์จากชุมชนและภาคอุตสาหกรรม

โดยในปีการศึกษา 2566 มีหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันไทยโคเซ็นทั้ง 2 แห่ง ดังนี้
KOSEN-KMITL (สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering)
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Engineering)
KOSEN KMUTT (สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
– สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering)
– สาขาวิศวกรรมชีวภาพ (Bio Engineering)

Advertisement

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทาง https://apply.mwit.ac.th/
อ่านประกาศฉบับเต็มได้ทาง https://drive.google.com/file/d/1_ueFEtbvtHfWHMUYPDDZ07FaDGLcNqiI/view?usp=drivesdk
และสามารถดูคำถาม-คำตอบได้ที่
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0dZD5NRv4Ffp51KkQXwHkyQkUSssDjbPnKUCsj12awe1a5vJQgL1sEzjKtGbU1M8ql&id=100082856036597

Page โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น https://facebook.com/thaikosenofficial
KOSEN-KMITL https://facebook.com/KOSENKMITL
KOSEN KMUTT https://facebook.com/KOSEN.KMUTT

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ทุนโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565”(สำหรับนักเรียนชั้นม.3) โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/