วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาทุน สควค.ปีการศึกษา 2566 ทุนโครงการ สควค.หรือ ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ทุน สควค.ปีการศึกษา 2566 ทุนโครงการ สควค.หรือ ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

Advertisement

ทุน สควค.ปีการศึกษา 2566 ทุนโครงการ สควค.หรือ ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการ สควค.หรือ ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 มุ่งผลิตครูคุณวุฒิปริญญาโทที่มีคุณภาพสูง เพื่อสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนที่มีความต้องการครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ครู SMT) รายละเอียดโครงการคลิกที่นี่

ทุน สควค.ปีการศึกษา 2566 ทุนโครงการ สควค.หรือ ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

สำหรับทุนประเภท 1 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่องโท ระยะเวลารับทุน 6 ปี คัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ในคณะ/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ + ปริญญาโท 2 ปี ในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา

เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการส่งรายชื่อไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีความต้องการครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่สนใจสามารถสมัครรับการคัดเลือก เพื่อรับทุนประเภท 1 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่องโท ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ TCAS 2566 ตามรายละเอียดประกาศของ คณะวิทยาศาสตร์/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เป็นสถาบันผลิตในโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี ทั้ง 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แก่
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 มหาวิทยาลัยมหิดล
8 มหาวิทยาลัยศิลปากร
9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Advertisement

ที่สำคัญต้องมีผลคะแนนสอบ

  •  วิชาความถนัดทั่วไป TGAT ทั้ง 3 ส่วน (การสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงาน)
  • วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)

มายื่นในการสมัครเข้าโครงการ สควค. ด้วย ติดต่อสอบถามข้อมูล ฝ่าย สควค. อีเมล [email protected]

ขอบคุณเนื้อหาจาก IPST Thailand

Advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง สมัคร TCAS ทุน สควค. 2566 ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรีถึงโท โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments