ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (จำนวนมาก)

717

ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
(จำนวนมาก) ประจำพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ขอนแก่น,บึงกาฬ,หนองบัวลำภู,เลย,อุดรธานี,
นครราชสีมา,ชัยภูมิมหนองคาย เปิดรับสมัคร 6 – 29 พฤษภาคม 2558