กรุงไทยร่วมช่วยเหลือลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและโควิด-19

4739
พักชำระหนี้ธนาคารกรุงไทย
พักชำระหนี้ธนาคารกรุงไทย

กรุงไทยร่วมช่วยเหลือลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและโควิด-19

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย

กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ
ร่วมช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤติ

ลดดอกเบี้ย

 • MOR -0.25% เหลืออัตรา 6.62% ต่อปี
 • MRR -0.125% เหลืออัตรา 6.745% ต่อปี

บุคคลธรรมดา

ลูกค้าทุกราย

 • สินเชื่อบุคคล Smart Money/อเนกประสงค์ 5 Plus เลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน
 • สินเชื่อบ้าน วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระเงินต้น นาน 3 เดือน

ลูกค้าที่มีรายได้ลดลง

 • สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบุคคล พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน

ลูกค้าธุรกิจ

ลูกค้าวงเงิน <20 ล้านบาท

 • สินเชื่อธุรกิจพักชำระเงินต้น นาน 3 เดือน

ลูกค้าที่มีรายได้ลงลดจากสถานการณ์เศรษฐกิจ

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน
 • ขยายเวลาชำระหนี้ P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน

สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รถเช่า ร้านขายของฝากของที่ระลึก

สินเชื่อกรุงไทย ต้านภัยโควิท-19

 • ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 2% คงที่ 2 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 4 ปี
 • ฟรี ค่าธรรมเนียม โอน รับ จ่าย 1 ปี
  • โอนเงินทุกธนาคาร (ไม่จำกัดรายการ/จำนวนครั้ง)
  • รับเงินโอนต่างธนาคาร (BAHTNET)
  • โอนเงินเดือนพนักงาน (Payroll)
  • ออกบัตรเดบิตกรุงไทย สำหรับบัญชีเงินเดือนพนักงาน

ขอรับความช่วยเหลือ ติดต่อนัดหมายได้ที่ สาขา หรือ สำนักงานธุรกิจ ที่มีวงเงินสินเชื่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111

ที่มา ธนาคารกรุงไทย