ธนาคารพาณิชย์ ออกมาตรการ ช่วยเหลือลูกค้า รับมือ COVID-19 ระลอกใหม่

906
ธนาคารพาณิชย์ ออกมาตรการ ช่วยเหลือลูกค้า รับมือ COVID-19 ระลอกใหม่
ธนาคารพาณิชย์ ออกมาตรการ ช่วยเหลือลูกค้า รับมือ COVID-19 ระลอกใหม่

ธนาคารพาณิชย์ ออกมาตรการ ช่วยเหลือลูกค้า รับมือ COVID-19 ระลอกใหม่

advertisement

สมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ ตามแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธปท. ล่าสุด

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์ตระหนักถึงผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ลูกค้า และประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นตามแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ทั้งนี้ ธปท. ได้ออกแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ดังนี้

1.ขยายเวลาให้ลูกหนี้รายย่อยสมัครรับความช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากเดิมที่ครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2.เปิดให้นายจ้างหรือเจ้าของกิจการสมัครขอรับความช่วยเหลือแทนลูกจ้างหรือพนักงานที่เป็นลูกหนี้ธนาคารได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง

advertisement

สำหรับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ เช่นลูกค้า SMEs และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารพาณิชย์พร้อมให้ความช่วยเหลือและผ่อนปรนเงื่อนไขตามความเหมาะสม โดยลูกค้าสามารถติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ที่ใช้บริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสาขา เว็บไซต์ หรือ ติดต่อผ่าน call center ของแต่ละธนาคาร เพื่อหารือในรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือได้

“ธนาคารพาณิชย์พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่เกิดการระบาดของ COVID-19 ธนาคารพาณิชย์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าอย่างรวดเร็ว และปรับมาตรการช่วยเหลือเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งมาตรการช่วยเหลือลูกค้าโดยทั่วไป มาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม และมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งแต่ละธนาคารมีทั้งมาตรการที่เหมือนกันและแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าของแต่ละธนาคารที่ไม่เหมือนกัน ทำให้สามารถความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นภายใต้การกลับมาระบาดระลอกใหม่ มั่นใจได้ว่าธนาคารพาณิชย์ยังคงเดินหน้าช่วยหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าและเศรษฐกิจของประเทศสามารถข้ามผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้”

สมาคมธนาคารไทย
โทร. 0-2558-7500
19 มกราคม 2564

advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง