ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ อัตโนมัติอีก 3 เดือน รวมเงินกู้ ช.พ.ค.

3696
ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ อัตโนมัติอีก 3 เดือน รวมเงินกู้ ช.พ.ค.
ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ อัตโนมัติอีก 3 เดือน รวมเงินกู้ ช.พ.ค.

ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ อัตโนมัติอีก 3 เดือน รวมเงินกู้ ช.พ.ค.

ธนาคารออมสิน ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน (1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2563) สำหรับบุคคลทุกประเภท (รวมเงินกู้ ช.พ.ค.) เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ยังได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ธนาคารออมสิน ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 59/2563 ออมสิน ขยายเวลา มาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติ ต่ออีก 3 เดือน 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 พร้อมเปิดให้ผู้ประสงค์ออกจากมาตรการ เลือกแผนชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก โดยหากคุณครูมีความประสงค์จะออกจากมาตรการสามารถ ดำเนินการผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo และสามารถเลือกแผนการชำระหนี้ ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ได้เช่นกันค่ะ

ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ อัตโนมัติอีก 3 เดือน รวมเงินกู้ ช.พ.ค.
ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ อัตโนมัติอีก 3 เดือน รวมเงินกู้ ช.พ.ค.
ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ อัตโนมัติอีก 3 เดือน รวมเงินกู้ ช.พ.ค.
ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ อัตโนมัติอีก 3 เดือน รวมเงินกู้ ช.พ.ค.

 

 

ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ อัตโนมัติอีก 3 เดือน รวมเงินกู้ ช.พ.ค.
ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ อัตโนมัติอีก 3 เดือน รวมเงินกู้ ช.พ.ค.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน และเพจ สกสค. เป็นอย่างสูงนะคะ

พักชำระหนี้ โครงการพักชำระหนี้ ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้อัตโนมัติ ออมสิน ชพค