30 ธันวาคม 2562  ธนาคารไม่หยุด !  คุณครูติดต่อทำ ธุรกรรมทางการเงิน ได้ตามปกติ 

1575

30 ธันวาคม 2562  ธนาคารไม่หยุด !
คุณครูติดต่อทำ ธุรกรรมทางการเงิน ได้ตามปกติ   

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยครับ  ด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย  ประกาศข่าว  ธปท. ฉบับที่ 63/2562   เรื่อง กำหนดให้วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันทำการตามปกติ  ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  คุณครูที่มีธุรกรรมกับทางธนาคาร  สถาบันการเงินต่างๆ  สามารถ  เดินทางไปทำธุรกรรมกับทางธนาคาร  ได้ตามปกติครับ  แม้หน่วยงานราชการอื่นๆปิดทำการครับ   ดังรายละเอียด

 

​          ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นั้น

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากเป็นวันทำการสุดท้ายของปีซึ่งจะมีธุรกรรมจำนวนมากที่ตกลงชำระราคาในวันดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 ตุลาคม 2562

 

30 ธันวาคม 2562  ธนาคารไม่หยุด !  คุณครูติดต่อทำ ธุรกรรมทางการเงิน ได้ตามปกติ 
30 ธันวาคม 2562  ธนาคารไม่หยุด !  คุณครูติดต่อทำ ธุรกรรมทางการเงิน ได้ตามปกติ

ทำให้วันที่ 30 ธันวาคม 2562   ซึ่งเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับใหม่  คุณครูสามารถเดินทางไปธนาคาร เพื่อทำธุรกรรมการเงินได้ปกติครับ  จะฝากจะถอนก็ทำได้ครับ…

 

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย   30 ตุลาคม  2562