ธอส. เปิด ลงทะเบียน ลดเงินงวดผ่อนชำระ ต้น-ดอกเหลือ ผ่านแอป GHB ALL

1802
 ธอส. เปิด ลงทะเบียนลดเงินงวดผ่อนชำระ ต้น-ดอกเหลือ ผ่านแอป GHB ALL
ธอส. เปิด ลงทะเบียนลดเงินงวดผ่อนชำระ ต้น-ดอกเหลือ ผ่านแอป GHB ALL

ธอส. เปิด ลงทะเบียนลดเงินงวดผ่อนชำระ ต้น-ดอกเหลือ ผ่านแอป GHB ALL

 ธอส. เปิด ลงทะเบียน ลดเงินงวดผ่อนชำระ ต้น-ดอกเหลือ ผ่านแอป GHB ALL
ธอส. เปิด ลงทะเบียน ลดเงินงวดผ่อนชำระ ต้น-ดอกเหลือ ผ่านแอป GHB ALL

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการ ลงทะเบียน ลดเงินงวดผ่อนชำระ ต้น-ดอกเหลือ ผ่านแอป GHB ALL ของ ธอส.มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่งวันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรกของการลงทะเบียน ลดเงินงวดผ่อนชำระ ต้น-ดอกเหลือ ผ่านแอป GHB ALL  โดยทาง ธอส. เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22.00 น. นั่นเองค่ะ

ซึ่งสามารถตรวจสอบกลุ่มลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆได้จากในภาพเลยค่ะ โดยสามารถลดเงินงวดผ่อนชำระ ได้ 25% 50% หรือ 75% ของเงินงวดปัจจุบัน โดยมีระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ นาน 6 เดือน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนกรกฏาคม 2564 ซึ่งแยกรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

มาตรการที่ 9 สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.
 สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวด ผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ.-ก.ค. 64)
ลงทะเบียนผ่านแอป GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.64 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 29 ม.ค. 64 เวลา 22.00 น.
มาตรการที่ 10 สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ.- ก.ค.64)
ลงทะเบียนผ่านแอป GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 26 ก.พ.64 เวลา 22.00 น.

 ธอส. เปิด ลงทะเบียน ลดเงินงวดผ่อนชำระ ต้น-ดอกเหลือ ผ่านแอป GHB ALL

 มาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส. สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน(ก.พ.-ก.ค. 64)
ลงทะเบียนผ่านแอป GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 26 ก.พ.64 เวลา 22.00 น.
มาตรการที่ 12 สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต
 1.ลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนหรือไม่เกินมิ.ย.64 หรือ 2.พักชำระหนี้ถึงมิ.ย. 64 ในกรณีที่ได้รับผลกระทบทำให้รายได้ไม่เพียงพอในการชำระหนี้   ติดต่อยื่นคำขอเข้ามาตรการที่ 12 ได้ที่สาขาทั่วประเทศภายในวันที่ 31 มี.ค.64
ธอส. เปิด ลงทะเบียน ลดเงินงวดผ่อนชำระ ต้น-ดอกเหลือ ผ่านแอป GHB ALL
ธอส. เปิด ลงทะเบียน ลดเงินงวดผ่อนชำระ ต้น-ดอกเหลือ ผ่านแอป GHB ALL
ธอส. เปิด ลงทะเบียน ลดเงินงวดผ่อนชำระ ต้น-ดอกเหลือ ผ่านแอป GHB ALL
ธอส. เปิด ลงทะเบียน ลดเงินงวดผ่อนชำระ ต้น-ดอกเหลือ ผ่านแอป GHB ALL
ธอส. เปิด ลงทะเบียน ลดเงินงวดผ่อนชำระ ต้น-ดอกเหลือ ผ่านแอป GHB ALL
ธอส. เปิด ลงทะเบียน ลดเงินงวดผ่อนชำระ ต้น-ดอกเหลือ ผ่านแอป GHB ALL
ดาวน์โหลด Application : GHB ALL ได้ที่ Google Play: http://bit.ly/31Jj8GN
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และข้อมูล ธอส. เปิด ลงทะเบียน ลดเงินงวดผ่อนชำระ ต้น-ดอกเหลือ ผ่านแอป GHB ALL  จาก ธอส. ค่ะ