ธ.ก.ส.ทยอยโอนเงินประกันรายได้ข้าว ไร่ละ 1,000 บาท เข้าบัญชีชาวนา 4.7 ล้านคน เริ่ม 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

693

ธ.ก.ส.ทยอยโอนเงินประกันรายได้ข้าว ไร่ละ 1,000 บาท เข้าบัญชีชาวนา 4.7 ล้านคน เริ่ม 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ธ.ก.ส.ทยอยโอนเงินประกันรายได้ข้าว ไร่ละ 1,000 บาท เข้าบัญชีชาวนา 4.7 ล้านคน เริ่ม 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทยอยโอนเงินประกันรายได้ข้าว เข้าบัญชีชาวนา 4.7 ล้านคน โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำหนดราคาส่วนต่าง ที่จะต้องจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นงวดแรก และพิจารณางวดถัดไปที่จะจ่ายทุก 7 วัน รวมจ่ายทั้งสิ้น 33 งวด จนจบโครงการ

advertisement

ธ.ก.ส.ทยอยโอนเงินประกันรายได้ข้าว ไร่ละ 1,000 บาท 22 พ.ย. 2565
ธ.ก.ส.ทยอยโอนเงินประกันรายได้ข้าว ไร่ละ 1,000 บาท 22 พ.ย. 2565

สำหรับเกษตรกร หรือ ชาวนา สามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส. มีขั้นตอนดังนี้
1.เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com
2.พิมพ์ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3.หลังจากพิมพ์เลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดบัญชี จำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

ธ.ก.ส.ทยอยโอนเงินประกันรายได้ข้าว ไร่ละ 1,000 บาท
ธ.ก.ส.ทยอยโอนเงินประกันรายได้ข้าว ไร่ละ 1,000 บาท

เรื่องราวที่น่าสนใจ :
ธ.ก.ส โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65 บอร์ด ธ.ก.ส.อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ ยกระดับรายได้เกษตรกร วงเงินกว่า 8 หมื่นล้านบาท เริ่ม 24 พ.ย.นี้
การให้กู้ยืม เงินทุนหมุนเวียน 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรตรวจสอบชื่อบัญชี ธ.ก.ส.ให้ตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ การโอนเงินเข้าเข้าบัญชีเกษตรกรราว 4.7 ล้านคน จะโอนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะรวมถึงเงินช่วยเหลือ ไร่ละ 1,000 บาท ด้วย

advertisement

สำหรับการประกันรายได้จะมีข้าวเปลือก 5 ชนิด
1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกัน 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
3.ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
4.ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกัน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
5.ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ขอบคุณที่มาจาก : ธกส.

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ :
ธ.ก.ส โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65 บอร์ด ธ.ก.ส.อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ ยกระดับรายได้เกษตรกร วงเงินกว่า 8 หมื่นล้านบาท เริ่ม 24 พ.ย.นี้
การให้กู้ยืม เงินทุนหมุนเวียน 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566