ธ.ก.ส โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65 บอร์ด ธ.ก.ส.อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ ยกระดับรายได้เกษตรกร วงเงินกว่า 8 หมื่นล้านบาท เริ่ม 24 พ.ย.นี้

845

ธ.ก.ส โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65 บอร์ด ธ.ก.ส.อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ ยกระดับรายได้เกษตรกร วงเงินกว่า 8 หมื่นล้านบาท เริ่ม 24 พ.ย.นี้

ธ.ก.ส โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65 บอร์ด ธ.ก.ส.อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ ยกระดับรายได้เกษตรกร วงเงินกว่า 8 หมื่นล้านบาท เริ่ม 24 พ.ย.นี้ บอร์ด ธ.ก.ส.ไฟเขียวเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว-มาตรการคู่ขนาน วงเงินรวม 8.12 หมื่นล้านบาท ลุยอัดฉีดไร่ละ 1 พันบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่-ประกันรายได้-สินเชื่อชะลอขายข้าว-สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว ดีเดย์ 24 พ.ย. นี้ “บิ๊กตู่” นั่งหัวโต๊ะโอนเงินให้เกษตรกรวันแรก

advertisement

 

ธ.ก.ส โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65 บอร์ด ธ.ก.ส.อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ ยกระดับรายได้เกษตรกร วงเงินกว่า 8 หมื่นล้านบาท เริ่ม 24 พ.ย.นี้
ธ.ก.ส โอนเงินประกันรายได้ข้าว ปี 65 บอร์ดธ.ก.ส.อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ ยกระดับรายได้เกษตรกร วงเงินกว่า 8 หมื่นล้านบาท เริ่ม 24 พ.ย.นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าว ปี 2565/2566 วงเงินรวม 8 หมื่น 1 พันล้านบาท ล่าสุด คณะกรรมการธ.ก.ส.ได้อนุมัติการจ่ายเงินจ่ายงวดแรกในวันที่ 24 พฤศจิกายน นี้ วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 800,000 ราย ลดต้นทุนการเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่

สำหรับวงเงิน 8 หมื่น 1 พันล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ก้อน โดย ก้อนแรก เงินส่วนต่างประมาณ 18,700 ล้านบาท / ก้อนที่ 2 มาตรการชะลอการขาย ซึ่งเป็นมาตรการคู่ขนานในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกมามากจะให้เงินช่วยเหลือสำหรับชาวนาและโรงสีที่เก็บข้าวเก็บไว้ เพื่อรักษาระดับราคาข้าวไม่ตกลงไปวงเงินประมาณ 7,500 ล้านบาท ส่วนก้อนที่ 3 คือจ่ายให้ไร่ละ 1,000 วงเงินประมาณ 55,000 ล้านบาท

ต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์ รถยนต์เกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี ต่อ พ ร บ รถยนต์ออนไลน์ ไม่ต้องไปขนส่ง ต่อภาษีออนไลน์ได้ คลิกที่นี่

อย่างไรก็ตามในการจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรก อยู่ระหว่างรอข้อมูลการตรวจสอบจากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งคาดว่า จะใช้เวลา 3 วันทำการ จึงจะเริ่มดำเนินการได้ ซึ่งจากการหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการอนุมัติการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวไปแล้ว 6 งวด วงเงินรวม 3 พัน 4 ร้อยล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เป็นงวดที่ 1 ซึ่งจะเป็นการจ่ายย้อนหลัง

advertisement

ด้าน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้ ปี 2565/2566 จำนวน 6 งวด จาก 33 งวด โดยหลักเกณฑ์ต่างๆ ยังคงหลักการเดิม ซึ่งการจ่ายเงินงวดแรกในวันที่ 24 พ.ย. จะครอบคลุมเกษตรกรร้อยละ 73 ของผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

ธ.ก.ส โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65 บอร์ด ธ.ก.ส.อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ ยกระดับรายได้เกษตรกร วงเงินกว่า 8 หมื่นล้านบาท เริ่ม 24 พ.ย.นี้
ธ.ก.ส โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65 บอร์ดธ.ก.ส.อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ ยกระดับรายได้เกษตรกร วงเงินกว่า 8 หมื่นล้านบาท เริ่ม 24 พ.ย.นี้

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน
ตรวจสอบประกันรายได้ข้าว ปี 65 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ดังนี้

advertisement

เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com
กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ขอบคุณข้อมูลจาก ธ.ก.ส 

เรื่องราวที่น่าสนใจ 30 ธันวาคม 2565 หยุดไหม เช็กวันหยุดยาวสิ้นปี 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันไหนบ้าง เช็กที่นี่