Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

นักวิชาการแนะ เสมา ๑ ลงพื้นที่รับปัญหาเสนองานวิจัย อุดจุดอ่อนการปฏิรูป

Advertisement

ชี้ต้องระเบิดการศึกษาครั้งใหญ่

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ของ ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิชเมธี วิจัยอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และอาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งมีข้อค้นพบสำคัญเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของไทย คือ นโยบายและแผนการศึกษาชาติที่กำหนดจากส่วนกลางหรือนโยบายจากบนลงล่างสู่ระดับปฏิบัติในพื้นที่ตามโครงสร้างและระบบการศึกษาในปัจจุบันนั้น พบว่า ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะโครงสร้างและระบบการบริหารงานนั้นแข็งตัวไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถจับประเด็นปัญหาของแต่ละพื้นที่ซึ่งแตกต่างกัน ทั้งความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน ก็เข้าใจไปคนละทิศทาง ตามแต่ที่ผู้บริหารในแต่ละพื้นที่จะเข้าใจ กิจกรรมที่นำมาใช้กับแผนงานต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรม การจัดทำคู่มือและนำร่อง ซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน ก็เป็นรูปแบบเดียว เพราะฉะนั้นหากยังคงเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาโดยการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติจากบนลงล่างเช่นนี้ต่อไป การปฏิรูปการศึกษาก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

ศ.ดร.สมพงษ์กล่าวต่อว่า จากงานวิจัยดังกล่าว ตนมีความเห็นว่า แนวทางที่รัฐบาลนี้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งใช้มาตรา 44 จัดตั้งกรมวิชาการและตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งยึดพื้นที่จังหวัดเป็นพื้นที่จัดการตนเองนั้น เป็นแนวทางที่ถูกต้อง แต่การดำเนินงานกว่าร้อยละ 70 ต้องยุ่งกับการบริหารงานบุคคล การโยกย้ายและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีเวลาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ซึ่งต้องใช้เวลาในการประชุมทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดเป็นแผนจังหวัด แต่เวลาส่วนใหญ่กลับเป็นการประชุมเรื่องการบริหารงานบุคคล ซึ่งไม่ใช่เรื่องถนัดของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งตนยืนยันว่า กศจ.มีบทบาทสำคัญ แต่หากให้ กศจ.ทำงานผิดหน้าที่ ก็จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาหลงทางอีก

“ผมอยากส่งสัญญาณถึงรัฐบาล และ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ให้นำงานวิจัยของ ศ.ดร.สุวิมลไปศึกษา ซึ่งจะเห็นจุดอ่อนของการปฏิรูปการศึกษา และขอให้ รมว.ศธ. เปิดรับฟังความเห็นจากหน่วยงานภายนอก ศธ. ให้มากกว่านี้ และลงพื้นที่เพื่อฟังปัญหาจากคนในพื้นที่โดยตรง ก็จะได้ข้อเท็จจริง เพื่อกำหนดทิศทางปฏิรูปการศึกษาที่เห็นผล เป็นการระเบิดการศึกษาครั้งใหญ่ ไม่ใช่เรื่อยๆเอื่อยๆ อย่างในขณะนี้” ศ.ดร.สมพงษ์กล่าว.

อ่านข่าวต่อได้ที่: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 15 ต.ค. 2559

ชี้ต้องระเบิดการศึกษาครั้งใหญ่ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การขับเคลื่อนการ

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/754266

You might also like