นักเรียนบุกศธ.ยื่นข้อเสนอปฏิรูปการศึกษา

599

กลุ่มเครือข่ายผู้ก่อการอภิวัฒน์สังคมไทย บุก ศธ.ยื่นหนังสือถึง”ณรงค์”
แนะปฎิรูปการศึกษา 4 ประเด็น วอนโละบังคับเรียนลูกเสือให้เป็นวิชาเลือกแทน
ชี้ผู้ปกครองต้องแบกภาระค่าเครื่องแบบ

วันนี้(12 มี.ค.) เมื่อเวลา
11.00 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
กลุ่มเครือข่ายผู้ก่อการอภิวัฒน์สังคมไทย ประกอบด้วย
นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา
ศัย (สำนักงาน กศน.) และสถาบันอุดมศึกษา ประมาณ 10 คน
เดินทางมายื่นหนังสือเรื่อง
ข้อเสนอแนะและข้อเสนอเพื่อการปฎิรูปการศึกษาจากกลุ่มนักเรียน ให้แก่
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ และ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ.
โดยตัวแทนกลุ่มเครือข่ายผู้ก่อการอภิวัฒน์ฯ กล่าวว่า
พวกเราจับตาการปฎิรูปการศึกษามาตลอดและมีความเป็นห่วงว่า รมว.ศึกษาธิการ
คนปัจจุบันมีแนวคิดทางการศึกษาอย่างไร
เพราะยังไม่เห็นทิศทางปฎิรูปการศึกษาที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งมา
เป็นระยะเวลา 1 ปีแล้ว ดังนั้น
ทางเครือข่ายจึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลใช้เป็นแนวทางปฎิรูปการศึกษา ดังนี้ 1.
อยากให้เปลี่ยนค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการใหม่
เนื่องจากยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ 2.ปรับปรุงระบบแนะแนว
เพราะหลายโรงเรียนมีปัญหาเด็กเรียนในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัด3.ยกระดับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาให้เทียบเท่ากับโรงเรียนสามัญศึกษา 4.ขอให้
ศธ.ทบทวนเรื่องการบังคับให้มีการเรียนวิชาลูกเสือโดยให้เปลี่ยนเป็นวิชา
เลือกแทน
ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเรื่องการซื้อเครื่องแบบ
รศ.นพ.กำจร กล่าวว่า ศธ.จะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป
ซึ่งบางประเด็นก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อการปฎิรูปการศึกษา
อย่างไรก็ตามขณะนี้ ศธ.ได้เปิดเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนเข้ามาร้องทุกข์
หรือร้องเรียนเข้ามาได้ หรือ จะโทรเข้ามาร้องเรียนที่สายด่วน ศธ.1579 ก็ได้