นักเรียนเฮ!ศธ.จับครูสอบโอเน็ต

498

นักเรียนเฮ!ศธ.จับครูสอบโอเน็ต

ศธ.ปิ๊งไอเดียจับครู “สอบโอเน็ต”
หลังเข้าอบรม “ธีระเกียรติ” เผยทำตามข้อเสนอ สปท.ไม่ได้หวังจับผิด
แต่หวังแก้ปัญหาครูสอนแบบไม่รับผิดชอบ และควรเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก
เริ่มมีผลในทางปฏิบัติทันทีแล้ว

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(รมช.ศธ.)
กล่าวภายหลังการประชุมหารือการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับสภาปฏิรูปประเทศ (สปท.)
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า
จากการหารือได้ข้อสรุปว่าทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้
จะขอความร่วมมือจากทาง สปท.ให้เข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในโครงการต่างๆ
ที่ ศธ.จะขับเคลื่อน เช่น การประเมินและประกันคุณภาพ เป็นต้น
และในการประชุมครั้งนี้ สปท.ก็ได้เสนอแนวทางการพัฒนาครู
ซึ่งเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ คือ การจัดฝึกอบรมครู
จะต้องมีการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามที่เด็กจะต้องได้รับการวัดผลด้วย เช่น
จะมีการจัดอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จะเริ่มต้นด้วยการให้วิทยากรผู้ที่ฝึกอบรมทำแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
หรือโอเน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้น ม.6 ด้วย
และเมื่อครูเข้าอบรมเสร็จก็จะต้องทำแบบทดสอบชุดดังกล่าวเช่นกัน
ซึ่งจะเริ่มทันทีหากหน่วยงานใดยื่นเรื่อง เพื่อของบประมาณจัดการอบรมครู
ก็จะต้องดำเนินการในลักษณะนี้
โดยนโยบายนี้จะมีผลนำไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

“แต่นี้ก็ไม่ได้ถือเป็นการจับผิดครู
แต่ถือว่าเป็นการพัฒนาครูและแก้ข้อครหาที่สังคม
ชอบบอกว่าครูของเราสอนแบบไม่ต้องรับผิดชอบ
สำหรับคนที่ทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับผล ซึ่ง
ศธ.ก็จะมีกระบวนการอบรมพัฒนาเพื่อให้สามารถผ่านได้ด้วย ไม่ทิ้งแน่นอน
เพราะการปฏิรูปในครั้งนี้มีเป้าหมายว่าครูต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน”
รมช.ศธ.กล่าว

นพ.ธีระเกียรติกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในที่ประชุม
สปท.บางท่านเสนอว่าวิธีการที่จะทำให้ครูพัฒนาได้นั้นจะต้องมี
การติดกล้องวงจรปิด เพื่อจะได้ทราบถึงวิธีการสอนของครู
สามารถนับเวลาสอนของครูได้ ซึ่งตนบอกว่าเป็นข้อเสนอที่ดี
และยังถือเป็นการรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กด้วย โดย สปท.หรือ
สปช.ก็อาจจะเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ

ด้าน น.ส.ปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ด้านการศึกษา
สปท. กล่าวว่า ในส่วนของ สปท.ได้มีการตั้งคณะอนุ กมธ.ด้านการศึกษา 4 คณะ
คือ 1.คณะอนุ กมธ.ด้านปฏิรูประบบเรียนรู้และโครงสร้าง ศธ. 2.คณะอนุ
กมธ.ด้านปฏิรูประบบการจัดการ 3.คณะอนุ
กมธ.ด้านการประเมินและประกันคุณภาพสถานศึกษา 4.คณะอนุ กมธ.ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้การทำงานของ สปท.และ ศธ.สอดคล้อง
เป็นไปไหนทิศทางเดียวกัน จะทำให้การทำงานมีความรวดเร็ว
รวมถึงเสร็จได้ในเวลาที่จำกัด ทั้งนี้ ในส่วนที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มอบใน
สปท.ร่วมศึกษาเรื่องการปรับโครงสร้างของ ศธ.นั้น ขณะนี้
สปท.ก็ได้มีวิเคราะห์และศึกษาถึงระบบงานของ ศธ. ว่าควรมีกลุ่มงานใดบ้าง
เช่น กลุ่มงานด้านนโยบาย กลุ่มงานด้านการกำกับคุณภาพและการวิจัยพัฒนา
เป็นต้น และเมื่อสังเคราะห์ได้แล้วก็จะต้องมีการปรึกษากับ ศธ.
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ว่าจะให้หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มงานอะไรบ้าง. 

 

ที่มา http://www.thaipost.net/?q=นักเรียนเฮศธจับครูสอบโอเน็ต