Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

นักเรียนแห่เข้าสอบชั้นม.1โรงเรียนดัง จ.อุดรธานี

Advertisement

นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 20 กล่าวว่า สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กำหนดการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เมื่อวันที่ 31 มีนาคม จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง 2 โรงเรียน คือโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน จำนวน 1,290 คน รับ 352 คน และโรงเรียนสตรีราชินูทิศ มีนักเรียนสมัครเรียน 730 คน รับ 324 คน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีนโยบายโรงเรียนคู่พัฒนา เพื่อรองรับนักเรียนที่พลาดจากการสอบเข้าโรงเรียนทั้งสองแห่งคือ โรงเรียนราชินูทิศ 2 และโรงเรียนมัธยมสิริวัณณวรี 1 อุดรธานี และไม่มีนโยบายรับฝากนักเรียนเข้าเรียนทุกกรณี

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ที่มา : มติชนออนไลน์

You might also like