Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

นางสงกรานต์ ปี 2559 “มณฑาเทวี” ทำนายฝนตกไม่ทั่วเมือง ข้าวพัง-ของแพง

Advertisement

นางสงกรานต์ ปี
2559 ชื่อ มณฑาเทวี ทำนายฝนตกไม่ทั่วเมือง ข้าวในนาจะได้ครึ่งเสียครึ่ง
ของบริโภคจะแพง ส่วนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะได้รับการยกย่องจากต่างประเทศ

เพิ่มเพื่อน

        วัน
ที่ 11 มีนาคม 2559 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ได้เผยแพร่ประกาศ “สงกรานต์” ในปี 2559 โดยระบุว่า ปีวอก ผีเสื้อผู้ชาย
ธาตุเหล็ก  อัฐศก จุลศักราช 1378 ทางจันทรคติ เป็นปกติมาสวาร ทางสุริยคติ
เป็นอธิกสุรทิน ซึ่งในวันที่ 13 เมษายน จะเป็นวันมหาสงกรานต์ 
ทางจันทรคติตรงกับวันพุธขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 เวลา 20 นาฬิกา 00 นาที 00
วินาที นางสงกรานต์ ทรงนามว่า “มณฑาเทวี” ทรงพาหุรัดทัดดอกจำปา 
อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหารนม เนย พระหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม
พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จไสยาสน์ลืมเนตรมาเหนือหลังคัสพร (ลา)
เป็นพาหนะ

Advertisement

        ส่วนในวันที่ 16 เมษายน เวลา
00 นาฬิกา 34 นาที 12 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น 1378
ปีนี้วันเสาร์เป็นธงชัย วันพุธ เป็นอธิบดี วันศุกร์เป็นอุบาทว์
วันศุกร์เป็นโลกาวินาศ

นางสงกรานต์
นางสงกรานต์ทั้ง 7 คน

Advertisement

        ปีนี้
วันจันทร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า
ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในเขาจักรวาล 20 ห่า
นาคให้น้ำ 2 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 6 ชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล
9 ส่วน เสีย 1 ส่วนธัญญาหาร ผลาหาร มัจฉมังษาหารจะบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์
ประชาชนทั้งหลายจะเป็นสุขสมบูรณ์แล เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีวาโย (ลม) น้ำน้อย

        อย่างไรก็ดี สำหรับ นางสงกรานต์ ทรงนามว่า “มณฑาเทวี” เป็นนางสงกรานต์ประจำวันพุธ ทำนายว่า ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะได้รับการยกย่องจากต่างประเทศ ถ้าวันพุธเป็นวันเนา ข้าวปลาอาหารจะแพง
แม่หม้ายจะพลัดที่อยู่ ถ้าวันพุธเป็นวันเถลิงศก
บรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตจะมีความสุขสำราญ ปีนั้นฝนตกบ่ทั่วเมือง หัวปีมีมาก
กลางปีน้อย ข้าวในนาจะได้ครึ่งเสียครึ่ง ของบริโภคจะแพง
คนเกิดวันศุกร์มีเคราะห์ คนเกิดจันทร์และวันเสาร์มีโชค

ภาพจาก กระทรวงวัฒนธรรม

เนื้อหาข่าวจาก : http://hilight.kapook.com/view/133984

You might also like