นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือภาครัฐ Work from Home ถึง 30 เม.ย. 64

1270
นายก ขอความร่วมมือภาครัฐ ทำงานที่บ้าน ถึง 30เมษายน 2564
นายก ขอความร่วมมือภาครัฐ ทำงานที่บ้าน ถึง 30เมษายน 2564

นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือภาครัฐ Work from Home เต็มขีดความสามารถ เรียน-ประชุม Online ถึง 30 เม.ย. 64

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายเกือบทุกจังหวัด และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด รวมถึงมีข้าราชการระดับผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่รวมทั้งครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 หลายราย จึงขอเน้นย้ำข้าราชการทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

1. มาตรการส่วนบุคคล
๏ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ อย่างเคร่งครัดทุกกิจกรรม
๏ บุคคลที่เคยไปพื้นที่เสี่ยงให้กักกันตนเองอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่สาธารณะ

2. มาตรการในสถานที่ทำงาน/สถานศึกษาอบรม
๏ Work from Home เต็มขีดความสามารถ ถึง 30 เม.ย. 64
๏ จัดประชุม การเรียน การอบรม แบบ Online

นายก ขอความร่วมมือภาครัฐ ทำงานที่บ้าน ถึง 30เมษายน 2564
นายก ขอความร่วมมือภาครัฐ ทำงานที่บ้าน ถึง 30เมษายน 2564

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือภาครัฐ Work from Home ถึง 30 เม.ย. 64 จาก เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19