ท่านนายกฯ…ฝากไปถึงครูจบใหม่อย่าสร้างหนี้ครู รู้จักประเมินค่าใช้จ่ายของตนเองด้วย

2331
ปัญหาหนี้ครู
ปัญหาหนี้ครู

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ภายใต้คำขวัญวันครู ประจำปีการศึกษา 2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” โดยเมื่อเวลา 09.30 น.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 “ระดับดีเด่น” จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้คารวะ นายวีระ เดชพันธ์ ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ นายกฯสมัยเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ทั้งนี้นายกฯได้พูดคุยพร้อมทั้งเข้าสวมกอดนายวีระ

โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเนื่องในวันครู ปี 2563 ตอนหนึ่งว่า ตนผูกพันกับครูตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน เพราะมีแม่เป็นครู ดังนั้นจึงผูกพันกับครูทั้งชีวิต อีกทั้งตลอดการเป็นทหารของตนก็ยังเป็นครูสอนนักศึกษาวิชาทหารทั้งวิชาการรบ และงานวิชาการ ซึ่งครูเปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สอง โดยหน้าที่ของครู คือ การอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้และมีสติปัญญา เพราะเด็กเป็นผ้าขาวที่ครูจะเป็นผู้เติมแต่งสีสันลงไปให้แก่ชีวิตลูกศิษย์ ดังนั้นเด็กจะดีหรือไม่ดีก็มาจากครู โดยตนขอให้ครูสอนเด็กให้รู้จักคิดวิเคราะห์ เพราะจะนำไปสู่การคิดอย่างมีสติ การคิดแบบสร้างสรรค์ เพื่อเติบโตให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ดังนั้นตนอยากให้ครูทำงานร่วมกับรัฐบาลให้มากขึ้น เนื่องจากครูมีบทบาทสำคัญที่ต้องบ่มเพาะศีลธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก โดยตนคิดว่าเด็กต้องรู้จักศีล 5 ไม่ใช่แค่เพียงการท่องจำ แต่ต้องรู้ความหมายและปฎิบัติตาม เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้คู่ศีลธรรม รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่เด็กเกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อทำให้เกิดความปรองดอง นอกจากนี้ครูต้องไม่ใช่มุ่งมั่นแต่การสอนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักสอนเด็กให้รู้ความถนัดของตัวเอง และส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ใช่เป็นการบังคับให้เด็กต้องเรียนแบบนั้นแบบนี้

นายกฯ กล่าวอีกว่า การปรับเปลี่ยนระบการศึกษาหากทำแบบเดิมจะไม่สำเร็จเราต้องมีการปฎิรูปการศึกษาเกิดขึ้น เพราะขณะนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราต้องพร้อมสู่โลกในศตวรรษที่ 21 และแม้การเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี แต่ครูต้องไม่ลืมการถ่ายทอดความรู้เรื่องประชาธิปไตยให้แก่เด็กด้วยว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงคือการไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน โดยขณะนี้ ศธ.กำลังแก้ปัญหาหนี้สินครู ซึ่งตนขอฝากไปถึงครูจบใหม่อย่าสร้างหนี้ครู รู้จักประเมินค่าใช้จ่ายของตนเองด้วย รวมถึงอยากให้ครูมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน ต้องประเมินตนเองว่าจบสาขาวิชานั้นมาแล้วถ่ายทอดได้ดีหรือไม่ รัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาการผลิตครูร่วมกับอุดมศึกษาอยู่ เพราะตนเห็นว่าทุกวันนี้เด็กไทยยังไม่รู้จักคำว่าวิทยาศาสตร์ดีพอ ส่วนการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ตนอยากให้ครูสอนวิชานี้แบบเชิงลึกมากขึ้นไม่ใช่เด็กเรียนแล้วแต่ไม่รู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามอยากให้ครูเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม หากครูสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางด้านไอทีควบคู่กับการมีคุณธรรมได้นั้นถือว่าประสบความสำเร็จ

“นอกจากครูจะทำหน้าที่สอนเด็กแล้ว ครูต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเข้ามาเรียนจบแล้วมีงานทำได้อย่างไร ต้องสอนให้เด็กคิดเป็นและลงมือปฎิบัติได้จริง ยิ่งหากให้เด็กคิดดีทำดีได้เขาเหล่านี้ก็จะเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ ทุกวันนี้ประเทศไทยมีวัดกว่า 40,000 วัด มีประชาชนเข้าวัดเป็นจำนวนมาก แต่กลับพบปัญหาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และปัญหาต่างๆตามมามากมาย สะท้อนให้เห็นว่าคนที่เข้าวัดจำนวนมากนี้ไม่เข้าใจแก่นแท้ของหลักคำสอน ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันแก้ไข ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเรียนอาชีวศึกษา ทุกวันนี้มีโรงงานเปิดใหม่ต้องการกำลังคนเพื่อเข้าไปทำงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้นใครที่ใครที่เข้ามาเรียนอาชีวศึกษารับรองว่ามีงานทำ ไม่ตกงานแน่นอน” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ด้าน นายวีระ ครูที่เคยสอน พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากรับการคารวะจากพล.อ.ประยุทธ์ ว่า ในฐานะครูก็รักศิษย์ และเป็นห่วง เห็น พล.อ.ประยุทธ์ แสดงอารมณ์เสีย หากคนอารมณ์เสียแล้วสามารถข่มอารมณ์ มีความอดทน ยิ้มอย่างเดียว ก็จะทำให้ท่านน่ารักขึ้น ตนก็เป็นห่วงเรื่องนี้ และห่วงเรื่องสุขภาพ ซึ่งจากที่ฟังการบรรยายของนายกฯแล้ว สรุปสั้นๆ ได้ว่า นายกฯ เป็นคนที่ทำงานหนัก มีสิบมือสิบเท้าก็บริหารประเทศให้เจริญไม่ได้ ก็อยากให้คนไทยทุกคนสนับสนุน เพราะกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญ.

ขอบคุณที่มาข่าวจาก  At HeaR

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/