รมต.ศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มอบนโยบายประชุมบอร์ด กพฐ.

1295

 รมต.ศึกษาธิการ  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  มอบนโยบายประชุมบอร์ด กพฐ.

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม ขอนำเสนอความเคลื่อนไหวของบุคคลสำคัญของวงการการศึกษาไทยครับ
เป็นข่าวเกี่ยวกับ รมต.ศึกษาธิการ  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รมต.ศึกษาธิการ  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  มอบนโยบายประชุมบอร์ด กพฐ. 
รมต.ศึกษาธิการ  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  มอบนโยบายประชุมบอร์ด กพฐ. 

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายณัฏฐพล
ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) โดยมี รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พร้อมด้วยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุม สพฐ. 1
อาคาร สพฐ. 4

 

เพิ่มเพื่อน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสแรกที่ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน โดยได้นำแนวนโยบายของรัฐบาลมาต่อยอดเป็นแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพราะการศึกษาไทยเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ โดยการวางแผนและแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมแสดงให้ประชาชนเห็นว่าการศึกษาจะช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร เมื่อนั้นทุกคนก็จะให้ความร่วมมือและร่วมกันพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ มากขึ้น

โดยสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ คือการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ เมื่อครูมีคุณภาพก็จะส่งผลต่อฐานเงินเดือนครูติดอันดับ Top 5 ของอาชีพที่มีเงินเดือนสูงสุดในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้คนเก่งเลือกเรียนครูมากขึ้น ศธ. จึงต้องมีระบบการสร้างและพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก ไม่รบกวนชั่วโมงสอน และสามารถวัดและประเมินผลได้ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพการสอนขั้นพื้นฐานของครูให้เท่ากัน ไม่ว่าครูคนนั้นจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายขอบ หรืออยู่ในเมืองก็ตาม สิ่งสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคดิจิทัล คือ ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (Conversational English) เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ การเตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เป็นต้น ในส่วนของสถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อมูลพื้นฐานทุกด้านให้เป็นปัจจุบัน พร้อมสื่อสารและสร้างการรับรู้ภายในอย่างทั่วถึง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้ทันที

สำหรับการวางแผนการจัดทำงบประมาณในแต่ละปี ควรวางแผนอย่างมีเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีงบประมาณ 2564 ที่จะมีการบูรณาการงบประมาณของ ศธ. ทั้งระบบ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณต่อเด็กและโรงเรียนมากที่สุด อาทิ จำนวนเด็ก ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ ศธ. และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่า ศธ. และหน่วยงานในพื้นที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา แต่อาจจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นการประเมินผลการทำงานของหน่วยงานไปในตัวด้วย

 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า “เราทุกคนคือส่วนสำคัญในการพลิกประวัติศาสตร์การศึกษาไทย และร่วมปฏิรูปการศึกษาของประเทศไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยและขาดโอกาส ไปจนถึงเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันทั้งประเทศ’ อย่างไรก็ตาม ตนมีความยินดีรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพราะเข้าใจดีว่า การพัฒนาทุกอย่างต้องเจอปัญหา และปัญหาในแต่ละพื่นที่ก็มีสภาพและบริบทแตกต่างกันไป

 

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
10/8/2562

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก  ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม