Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

นำร่องวิจัยแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

Advertisement

นำร่องวิจัยแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

เพิ่มเพื่อน

„นำร่องวิจัยแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ เดินหน้าทำวิจัยยกระดับคุณภาพการศึกษา ประเดิมนำร่องภาคละ 1 จังหวัด หวังผุดแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัด เตรียมทำเว็บไซต์รวมองค์ความรู้โรงเรียนเจ๋ง เป็นต้นแบบการปฏิรูปที่ชั้นเรียน

Advertisement

Advertisement

วันนี้ (17 มิ.ย.)ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติให้จัดทำวิจัยเรื่องโครงการจังหวัดประชาคมปฏิรูปการเรียนรู้ เนื่องจากขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีข้อสรุปแล้วว่าน่าจะมีการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัด ซึ่งในอนาคตหากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ต้องปรับไปเป็นคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์ จะได้มีงานวิจัยล่วงหน้าในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก การผ่อนคลายหลักหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เป็นต้น ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป “จะมีการนำร่องวิจัยเรื่องโครงการจังหวัดประชาคมปฏิรูปการเรียนรู้ ภาคละ 1 จังหวัด โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ภาคกลาง ที่จังหวัดนนทบุรี ภาคใต้ ที่จังหวัดสตูล หรือยะลา ส่วนภาคเหนืออยู่ระหว่างพิจารณาว่าเป็นจังหวัดใด ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้จะทำให้เห็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละจังหวัดที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจังหวัด ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ การออกกลางคัน การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การว่างงานของบัณฑิต เป็นต้น”ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ กล่าวและว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้จัดทำเว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้ของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการเรียนที่ชั้นเรียน เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนที่อยากเห็นแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มต่างๆ ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2558 นี้.“

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

You might also like