วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTลิงก์เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์ ประจำปี 2565 มีเกียรติบัตร

ลิงก์เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์ ประจำปี 2565 มีเกียรติบัตร

Advertisement

ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอนแนะนำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ที่มีหน้าที่สอน อบรมเกี่ยวกับวิชาความรู้ การอ่านเขียน รวมไปถึงการให้ความรู้และแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน (คำว่าครูนั้นมาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต คำว่า “คุรุ” และภาษาบาลี คำว่า “ครุ” , “คุรุ”)

ขั้นตอนแรกในการเข้าสู่ระบบ คุณครูเข้านิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ https://วันครู.com/ ดังภาพ

นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างสะดวกและสามารถอบรมวันครูออนไลน์ ประจำปี 2565 มีเกียรติบัตรให้ด้วย ในหลักสูตรที่จะ พัฒนา ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อครูสู่ศิษย์ ติดปีกความรู้และทักษะใหม่ๆ ของการเป็นครูและผู้บริหารยุคใหม่ โดยสามารถเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกได้จากลิงก์นี้

เรื่องราวที่นาสนใจ : ร่วมงานวันครูออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com

หมายเหตุ : คุณครูหรือท่านที่สมัครสมาชิกเมื่อปี วันครู ปี 2564 สามารถ Login เข้าระบบได้เลยครับ

สมัครสมาชิกใหม่ : https://xn--42c5b5an4cvc.com/register-1.php

เข้าสู่ระบบสำหรับผู้เคยสมัครสมาชิก ปี 2564 : https://xn--42c5b5an4cvc.com/login-1.php

ขั้นตอนที่3 หลังจากที่คุณครูเข้านิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ https://วันครู.com/ คุณครูสามารถเข้าห้องที่สนใจตามรายละเอียดด้านล่างได้เคยครับ

>> เลือกห้องที่สนใจที่ : https://วันครู.com/

นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์

นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์

ขั้นตอนที่4 หลังจากที่คุณครูเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์วันครูออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ https://วันครู.com/ เรียบร้อยแล้ว คุณครูสามารถลงทะเบียนเข้า “อบรมหลักสูตรวันครู” ดังภาพตัวอย่างครับ

ลิงก์อบรมหลักสูตรวันครู 2565 : https://xn--42c5b5an4cvc.com/online_course.php

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์อบรมวันครูออนไลน์ 2565 ลิงก์เข้าร่วม วิธีสมัคร หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565

ร่วมงานวันครู ออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com

Advertisement

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทย สู่สากล” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 ประกอบไปด้วย 2 ตอน 9 หัวข้อ มีจำนวนชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง รายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 ปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวทันโลกดิจิทัล 19 ชม.

ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้

1.การสร้างและประยุกต์ใช้ metaverse ในการจัดการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนในอนาคต ด้วยโปรแกรม Spatial” (The Metaverse Creation and Application for Increasing Learners’ Potential via (5 ชม.)

2.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงและห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนการสอนยุคดิจิทัล (5 ชม.)

3.การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล (6 ชม.)

4.ความปลอดภัยไซเบอร์และทักษะดิจิทัล (3 ชม.) (6 ชม.)

ตอนที่ 2 ติดปีกความรู้เพื่อครูสู่ศิษย์ 15 ชม.

ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้

1.เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ (3 ชม.)

2.การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (3 ชม.)

Advertisement

3.การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของนักเรียน EF (3 ชม.)

4.การจัดการความสุขในโรงเรียน (well-being at school) เพื่อเท่าทันความเครียดในยุค VUCA (3 ชม.)

5.การพัฒนาทักษะใหม่ (New Skills) สู่สากล (3 ชม.)

ซึ่งหลักสูตรนี้จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนและสามารถอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ครับ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูลจาก เว็บไซต์ วันครู 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments