นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564

4588
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564

นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเผยแพร่ในลักษณะของคู่มือ นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564 โดยประกอบไปด้วย หลักการ บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด บทบาทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บทบาทของการรับสมัครนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา บทบาทของสถานศึกษา รวมไปถึงบทบาทของคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนระดับโรงเรียน ดังเอกสารแนบ

ซึ่งคุณครูสามารถ ดาวน์โหลด นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564 ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564 จาก สพฐ.