บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ทางไกล DLTV

4368
บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV
บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 พร้อมมอบนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 กระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สพฐ.จะสั่งการให้โรงเรียน ครูผู้สอน รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าร่วมประชุมชี้แจงอีกครั้งนะคะ ซึ่งผู้ปกครองก็มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากเช่นกันในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้

**วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 จะเป็นระยะทดลองการเรียนการสอนทางไกลนะคะ**

สไลน์บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

สไลน์บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV
สไลน์บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

 

สไลน์บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV
สไลน์บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

 

สไลน์บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV
สไลน์บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

 

สไลน์บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV
สไลน์บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

 

สไลน์บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV
สไลน์บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

และนี่คือบทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ที่ใกล้ชิดกับเด็ก รู้ใจเด็กมากที่สุด และต้องคอยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด  ครูอัพเตดอทคอม ขอเอาใจช่วยทุกๆฝ่ายนะคะ สู้ๆค่ะ

ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก ศธ.360 องศา