บทบาท ของโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ทางไกล DLTV

4880

 

บทบาทของโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV
บทบาทของโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

บทบาท ของโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ทางไกล DLTV

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 พร้อมมอบนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 กระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สพฐ.จะสั่งการให้โรงเรียน ครูผู้สอน รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าร่วมประชุมชี้แจงอีกครั้งนะคะ 

**วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 จะเป็นระยะทดลองการเรียนการสอนทางไกลนะคะ**

โดยสพฐ.ได้จัดทำสไลน์บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลดังนี้ค่ะ

บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

 

และนี่คือบทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งโรงเรียนต้องคอยประสานการเรียน ตารางเรียน เวลาเรียน กับผู้ปกครองและเด็กๆเป็นระยะ  ครูอัพเตดอทคอม ขอเอาใจช่วยทุกๆฝ่ายนะคะ สู้ๆค่ะ

ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก ศธ.360 องศา