บทเรียนออนไลน์สำหรับครู หลักสูตร การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน 4 บทเรียน โดย Starfish Labz พร้อมรับเกียรติบัตร

1531

บทเรียนออนไลน์สำหรับครู หลักสูตร การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน 4 บทเรียน โดย Starfish Labz พร้อมรับเกียรติบัตร

บทเรียนออนไลน์สำหรับครู หลักสูตร การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน 4 บทเรียน โดย Starfish Labz พร้อมรับเกียรติบัตร
บทเรียนออนไลน์สำหรับครู หลักสูตร การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน 4 บทเรียน โดย Starfish Labz พร้อมรับเกียรติบัตร

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน เมื่อต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์ ครูเป็นอีกหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเตรียมการสอนเปลี่ยนห้องเรียนออนไลน์ให้ตรงกับบริบทของนักเรียนและครอบครัว มองหาวิธีการนำความรู้มาใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาพัฒนาและปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอยของนักเรียนต่อไป

ลิงก์ลงทะเบียนเรียน หลักสูตร การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

รายละเอียดคอร์ส
การเรียนรู้ที่ถดถอยในวันที่โรงเรียนเลื่อนเปิดเทอม ผลกระทบที่ตามมา คือเกิดภาวะถดถอยความรู้ของนักเรียน หลังจากที่เรียนออนไลน์เป็นเวลานาน ส่งผลให้นักเรียนจำนวนมากหลุดพ้นจากระบบการศึกษาในเรื่องการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษา เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน การวัดความรู้ การเช็คสภาพจิตใจ และการประเมินความเสี่ยง รวมไปถึงแนวทางในการรับมือประเด็นปัญหาของนักเรียนในการเรียนรู้ที่ถดถอย นำมาพิจารณาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กและสถานการณ์ปัจจุบัน

Learning Outcomes

  1. วิธีการวัดความรู้ของนักเรียน (ที่ใช้ข้อสอบ RT – NT)
  2. วิธีการเช็คสภาพจิตใจของนักเรียน (ตอนลงพื้นที่)
  3. วิธีการประเมินความเสี่ยงภายในชุมชน (การ Check list)
  4. Q&A การรับมือประเด็นปัญหาของนักเรียนในการเรียนรู้ที่ถดถอย

ขอบคุณเนื้อหาจาก Starfish Labz

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 พร้อมรับเกียรติบัตร