บทเรียนออนไลน์ พร้อมเกียรติบัตร การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ในศตวรรษที่ 21 โดย ระบบ E-learning CME2 สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

2938

บทเรียนออนไลน์ พร้อมเกียรติบัตร การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ในศตวรรษที่ 21 โดย ระบบ E-learning CME2 สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

Advertisement

บทเรียนออนไลน์ พร้อมเกียรติบัตร การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ในศตวรรษที่ 21 โดย ระบบ E-learning CME2 สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ระบบ E-learning CME2 เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับพัฒนาตนเองในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีหลักสูตรในด้านการศึกษา ของ สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่มีหลากหลายหลักสูตรให้ผู้สนใจเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำองค์ความรู้มาดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ง่าย และสะดวกสบายขึ้น กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน

E-learning CME2 - การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ในศตวรรษที่ 21

การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรนี้ เป็นการให้ความรู้ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้เป็นเทคนิคในการอ่านเพื่อทำความเข้าใจสามารถตอบโต้ได้ตรงประเด็น

การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ในศตวรรษที่ 21

บทเรียนออนไลน์ พร้อมเกียรติบัตร การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ในศตวรรษที่ 21 เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ >> ลิงก์เข้าเรียนออนไลน์ การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ในศตวรรษที่ 21
ท่านใดที่เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรการสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ในศตวรรษที่ 21 เมื่อท่านได้เรียนรู้ จะมีแบบทดสอบให้ทำเมื่อผ่าน 70 % ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านหน้าหลักสูตรนี้ได้เลย

ลิงก์ทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร คลิกที่นี่

Advertisement

ปิดลิงก์ทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรแล้ว
แนะนำให้ใช้ gmail.com หรือ E-mail องค์กร(G Suite ) กรอกก่อนทำแบบทดสอบนะครับ

เมื่อผ่าน 70 % ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านหน้าหลักสูตรนี้ได้เลย

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรคลิกที่นี่ 

เกียรติบัตรผ่านการอบรม

ขอบคุณเนื้อหาจาก บทเรียนออนไลน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร สายงานการสอนด้วย SET e-Learning

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/