บรรยายพิเศษ การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ทาง Facebook Live OBEC Channel

744

บรรยายพิเศษ การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ทาง Facebook Live OBEC Channel

บรรยายพิเศษ การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ทาง Facebook Live OBEC Channel
บรรยายพิเศษ การสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ทาง Facebook Live OBEC Channel

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG”

ช่องทางการรับชมการบรรยายพิเศษ

Facebook Live OBEC Channel

YouTube OBEC Channel

บรรยายพิเศษ การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ทาง Facebook Live OBEC Channel
บรรยายพิเศษ การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ทาง Facebook Live OBEC Channel

มาร่วมเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมโดยเชื่อมโยง BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และนวัตกรรมโครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทาง BCG โดยใช้แนวทางความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมกันทั่วประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทาง Facebook Live OBEC Channel

ช่องทางการรับชมการบรรยายพิเศษ

Facebook Live OBEC Channel

YouTube OBEC Channel

ขอบคุณเนื้อหาจาก วิษณุ ผอ.สวก.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม วิดีโอชี้แจง คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.