บรรยายพิเศษ สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตามหลักเกณฑ์ PA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. รู้จักระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ DPA

986

บรรยายพิเศษ สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตามหลักเกณฑ์ PA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. รู้จักระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ DPA

บรรยายพิเศษ สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตามหลักเกณฑ์ PA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. รู้จักระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ DPA
บรรยายพิเศษ สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตามหลักเกณฑ์ PA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. รู้จักระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ DPA

สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก.ค.ศ. พบเพื่อนครู” ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตามหลักเกณฑ์ PA รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ให้กับข้าราชการครูในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกล

ลิงก์รับชมการบรรยายพิเศษ 

ลิงก์รับชมการบรรยายพิเศษ (สำรอง)

บรรยายพิเศษ สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตามหลักเกณฑ์ PA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. รู้จักระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ DPA
บรรยายพิเศษ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตามหลักเกณฑ์ PA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. รู้จักระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ DPA

รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง รู้จักระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (DPA : Digital Performance Appraisal) โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.และการให้ความรู้ เจาะลึก ถาม-ตอบ เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินวิทยฐานะ โดยทีมวิทยากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 นี้ รับชมได้ผ่านทาง YouTube สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

ลิงก์รับชมการบรรยายพิเศษ 

ลิงก์รับชมการบรรยายพิเศษ (สำรอง)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประชุมวิชาการออนไลน์ คุรุสภา webinar 2565 ลงทะเบียนอบรมที่นี่! เริ่ม 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

คู่มือการดําเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2565 แนวทางในการดําเนินงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของ สพฐ.